ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14020526-Shabe 01 MaheSafar-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب اوّل ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020525-Shabe 30 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سی اُم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020524-Shabe 29 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و نُهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020523-Shabe 28 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و هشتم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020522-Shabe 27 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و هفتم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020512-Roze 16 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز شانزدهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020511-Roze 15 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پانزدهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۱۱ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020510-Shabe 15 Moharram-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پانزدهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020510-Roze 14 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهاردهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020509-Shabe 14 Moharram-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهاردهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ ۹ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020508-Shabe 13 Moharram-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سیزدهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ ۸ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020506-Roze-10-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دهم (روز عاشورای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020505-Shabe 10 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم (شب عاشورای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020505-Roze-09-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نُهم (روز تاسوعای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2112345...1020...قبلی »