ثقلین
N10

جلسه بیست و هشتم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

بیست و هفتم اسفندماه 1392

بحثمان در ارتباط با تحصیل حضور قلب، تمرکز، تخلیه ذهن، شستشوی باطن و خلوت دل با خدا، مطالب متنوعی مطرح شد، در این مقطع که ...

01

جلسه بیست و هفتم – حقیقت و باطن گناه

نوزدهم اسفندماه 1392

مسئله اصلاح باطن، شستشوی ذهن، پاکسازی خانه دل، به دست آوردن حضور؛ و رسیدن به مقام اخلاص حضرت حق سبحانه و تعالی؛ به مجاهدت، مراقبه، ...

03

جلسه بیست و ششم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

دوازدهم اسفند ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
04

جلسه بیست و پنجم

پنجم اسفند ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
05

جلسه بیست و چهارم

بیست و هشتم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

جلسه بیست و سوم

بیست و یکم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
07

جلسه بیست و دوم

چهاردهم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
08

جلسه بیست و یکم

هفتم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
17

جلسه بیستم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

سی ام دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
19

جلسه نوزدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

شانزدهم دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
21

جلسه هجدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

یازدهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
22

جلسه هفدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

بیست و نهم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
23

جلسه شانزدهم – اثر انباشته های ذهنی و باطنی

پانزدهم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه پانزدهم

اول مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212