ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14011116-Etekaf-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی در جمع معتکفین

آیت الله صدیقی؛ 16 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011110-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۷

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 10 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011103-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۶

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 03 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011026-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 26 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011019-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 19 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011012-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۳

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011006-Shabe-03-Fatemiyeh-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

سوّمین شب از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ 06 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011005-Shabe-02-Fatemiyeh-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

دوّمین شب از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ 05 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011004-Shabe-01-Fatemiyeh-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

اوّلین شب از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) ـ مسجد جامع ازگل

آیت الله صدیقی؛ 04 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010928-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 28 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010914-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 14 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010907-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 07 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010823-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۶۹

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 23 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010816-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۶۸

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 16 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123