ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14001223-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۵۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 23 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001216-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۵۳

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 16 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001202-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۵۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 02 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001118-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۵۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 18 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001111-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۵۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 11 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001104-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۹

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 04 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001027-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۸

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 27 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001020-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۷

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 20 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001017-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

چهارمین (آخرین) شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 17 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001016-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

سومین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 16 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001015-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

دومین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 15 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001014-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

اولین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 14 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001012-MasjedeOzgol-Maraseme Bozorgdashte Sardar Soleymani-Thaqlain_IR

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

آیت الله صدیقی ـ 12 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001006-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۶

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 06 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123