ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14001027-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۸

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 27 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001020-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۷

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 20 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001017-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

چهارمین (آخرین) شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 17 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001016-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

سومین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 16 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001015-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

دومین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 15 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001014-MasjedeOzgol-ShahadateHazrateZahra-Thaqalain_IR

اولین شب از مراسم ایام فاطمیه ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 14 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001012-MasjedeOzgol-Maraseme Bozorgdashte Sardar Soleymani-Thaqlain_IR

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

آیت الله صدیقی ـ 12 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001006-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۶

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 06 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000929-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 29 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000922-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 22 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000915-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۳

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 15 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000908-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 08 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000901-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 01 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000817-MasjedeOzgol-Thaqlain_IR

حریم ملکوت ۱۴۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 17 آبان 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212