ثقلین
TasvirShakhesMadrese931216

جلسه سی و سوم حوزه علمیه امام خمینی(ره)

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes931209

جلسه سی و دوم

نهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes931202

جلسه سی و یکم

دوم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه سی ام

بیست و پنجم بهمن ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
931118TS

جلسه بیست و نهم

هجدهم بهمن ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
16

جلسه بیست و هشتم

چهارم بهمن ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
10

جلسه بیست و هفتم

بیست و هفتم دی ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
SazgarHajAgha

جلسه بیست و ششم

سیزدهم دی ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
03

جلسه بیست و پنجم – آستانه‌ی تولّد نبیّ مکرّم اسلام و امام صادق (علیهم الصّلاه و السّلام)

یازدهم دی ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
02

جلسه بیست و چهارم

ششم دی ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
01

جلسه بیست و سوم

پانزدهم آذرماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
93-9-8

جلسه بیست و دوم

هشتم آذر 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه بیست و یکم

اول آذرماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
26

جلسه بیستم

هفدهم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123