ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1158-Thaqalain_IR

حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره خروج های قبل از ظهور امام زمان ارواحنا فداه

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

حدیثی از امام صادق(ع) که در آن، هر خروجی را قبل از ظهور، مایه بلا و اندوه ائمه و شیعیان می داند. چگونه با انقلاب ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1125-Thaqalain_IR

دلیل جمع آوری نشدن احادیث امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

چرا با وجود احادیث زیاد از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) سخنان آنان در کتابی جمع آوری نشده است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1100-Thaqalain_IR

جانشینی فرزند امام صادق علیه السلام «از طریق نص»

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام جعفر صادق(ع) فرزند خود اسماعیل را از طریق نص به جانشینی خود برگزیده بود؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1004-Thaqalain_IR

صحت حدیث «ولدنی ابوبکر مرتین»

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا حدیث ولدنی ابوبکر مرتین که به امام صادق (ع) نسبت داده شده صحیح است؟ اگر صحیح است چطور با جمله اصلاب شامخه و ارحام ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-969-Thaqalain_IR

نذر امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام صادق علیه السلام

آیا چیزی به عنوان نذر امام صادق(ع) صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-946-Thaqalain_IR

امام جعفر صادق علیه السلام؛ مؤسس مذهب شیعه

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-941-Thaqalain_IR

اساتید اهل سنت امام صادق علیه السلام!

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) اساتیدی از اهل سنت داشته اند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-886-Thaqalain_IR

اشعاری در مدح امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام صادق علیه السلام

در صورت امکان اشعاری را که در مدح امام صادق (ع) است برای ما ترجمه فرمایید. ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-878-Thaqalain_IR

منظور امام صادق علیه السلام از جمله «بیست و پنج حرف از علم و دانش در عصر ظهور امام زمان (عج) منتشر می شود»

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام صادق علیه السلام

منظور امام صادق (ع) از این که، ‌«بیست و پنج حرف از علم و دانش در عصر ظهور امام زمان (عج) منتشر می شود»، چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-643-Thaqalain_IR

تعداد شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-520-Thaqalain_IR

اعتبار کتابهای تعبیر خواب از امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام صادق علیه السلام

آیا کتاب‌های تعبیر خواب موجود و تعابیری که از امام صادق(ع) نقل می‌کنند معتبرند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-424-Thaqalain_IR

بررسی صحت تراشیدن مشارب از سوی امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) مشارب خود را از ته می‌‌تراشید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-400-Thaqalain_IR

استدلال امام صادق علیه السلام در مناظره با «ابو شاکر دیصانی»

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) در مناظره با «ابو شاکر دیصانی» چه استدلالی پیرامون اثبات خداوند بیان می‌کند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-184-Thaqalain_IR

گفت‌وگوی امام صادق علیه السلام با صوفیان

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) در گفت‌وگو با صوفیان و در نکوهش دنیاگریزی افراطی؛ به سیره ابوبکر استناد کرده و او را می‌ستاید؟ ...

صفحه 1 از 41234