ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1292-Thaqalain_IR

دلیل ادامه پیدا نکردن امامت از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

با وجود بزرگتر بودن امام حسن(ع) چرا امامت به فرزندان امام حسین(ع) رسید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1276-Thaqalain_IR

دلیل صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه با وجود کفر او

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

اگر معاویه کافر بوده است پس چرا امام حسن مجتبی(ع) با او صلح کرد و خلافت را به او واگذار کرد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1235-Thaqalain_IR

اتفاقات پس از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا این اتهام به شیعه صحیح است که بعد از صلح امام حسن(ع) با معاویه، به آن حضرت گفتند یا مذل المؤمنین؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1234-Thaqalain_IR

ازدواج های امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن مجتبی(ع) با زنان زیادی ازدواج و آنها را طلاق داده است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1193-Thaqalain_IR

واسطه شدن حسنین علیهما السلام نزد امیرالمؤمنین علیه السلام برای «آزادی مروان حکم»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بعد از جنگ جمل برای آزادی مروان حکم نزد امام علی(ع) واسطه شده و شفاعت کردند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1185-Thaqalain_IR

فرزند داشتن جعده از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا جعده از حضرت امام حسن(ع) فرزندی داشت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1181-Thaqalain_IR

مطلاق بودن امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا دو روایت از مجموعه چهار روایت درباره مطلاق بودن امام حسن(ع) صحیح است؟ و آیا آنچه در روایات از آن نهی شده است، "ذوّاق" ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1037-Thaqalain_IR

برتری وجودی امام حسن مجتبی از امام حسین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امامت امام حسن(ع) قبل از امام حسین(ع) دلیل بر برتری وجودی است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-641-Thaqalain_IR

راویان طبقه اول امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

راویان طبقه اول امام حسن مجتبی(ع) چه کسانی بودند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-997-Thaqalain_IR

نحوه بازگشت امام حسن مجتبی علیه السلام از ایران

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن (ع) در بازگشت از ایران، تعداد زیادی از زنان را به همراه خود به مدینه آوردند؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-994-Thaqalain_IR

دلیل کوچک تر بودن فرزندان امام حسن مجتبی از امام حسین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا قاسم و عبد الله فرزندان امام حسن مجتبی(ع) که برادر بزرگ است، کوچک تر از امام سجاد(ع) و علی اکبر فرزندان امام حسین(ع) می ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-907-Thaqalain_IR

منظور از تین در تفسیر سوره تین

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

در تفسیر سوره تین حدیثی آمده است که منظور از تین امام حسن مجتبی(ع) و منظور از زیتون امام حسین(ع) است. آیا اصولاً این حدیث ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-906-Thaqalain_IR

شخصیت و فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

امام حسن مجتبی(ع) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-905-Thaqalain_IR

شرایط سیاسی اجتماعی امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

شرایط سیاسی اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) را ذکر کنید؟ ...

صفحه 1 از 812345...قبلی »