ثقلین
Porseman-112-13961130-Thaqalain_IR

جن‌ هراسی در عرفان حلقه

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

آیا جن وجود خارجی دارد؟ آیا طبق آموزه های اسلام، جنیان که در عرفان حلقه در ردیف موجودات غیر ارگانیک معرفی می شوند، قدرت غلبه ...

Porseman-111-13961130-Thaqalain_IR

تضعیف خانواده در مکتب اشو

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

به چه علت در تعالیم اشو، نهاد خانواده اینقدر مورد نقد و تضعیف قرار گرفته است؟ ...

Porseman-110-13961129-Thaqalain_IR

انکار معجزه در عرفان حلقه

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

گفته می شود که در عرفان حلقه، معجزه مورد انکار قرار میگیرد؟ آیا این مطلب صحیح است؟ چگونه آنها مسئله معجزه را مورد انکار قرار ...

Porseman-109-13961129-Thaqalain_IR

شفا دادن معصومین و شبکه شعور کیهانی

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

در عرفان حلقه معتقدند که استمداد انسان‌ها از معصومین شرک است و شفادادن اگر به معصومین نسبت داده شود، چون به معنای ندیدن خداوند است ...

Porseman-108-13961129-Thaqalain_IR

چهارمین نشست نقد عرفان حلقه

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

نشست نقد عرفان حلقه به همت انجمن نجات از حلقه و با مشارکت فرهنگسرای فردوس روز پنج‌شنبه 2 اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود. ...

Porseman-107-13961129-Thaqalain_IR

داستان ایمان آوردن شخص مرتاض در حضور امام صادق(علیه السّلام)

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

داستان ایمان آوردن شخص مرتاض در حضور امام صادق(ع) ...

Porseman-106-13961129-Thaqalain_IR

انجام قدرت‏های غیرعادی توسط مدعیان دروغین

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

انجام اعمالی مثل ارتباط با اجنه و ارواح، آیا نشان دهنده حقانیت فرد نمی‌باشد؟ این قدرت‌های غیرعادی چه توجیهی دارند؟ ...

Porseman-105-13961129-Thaqalain_IR

فرق عارفان حقیقی و مرتاضان

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

دیده می‌شود که بسیاری از مرتاضان و مدعیان عرفان‌های نوظهور، دست به اعمال غیرعادی می‌زنند. اعمال این افراد با عارفان حقیقی، چه تفاوتی دارد؟ ...

Porseman-104-13961129-Thaqalain_IR

تفاوت اساسی جنبش‌ های معنوی جدید با عرفان اصیل

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

لطفا مهم ترین تمایز جنبش های معنوی نوظهور را با عرفان اصیل اسلامی بیان کنید. ...

Porseman-103-13961129-Thaqalain_IR

شریعت ستیزی و تولید شریعت

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

آیا عرفان‌های نوظهور به صورت مطلق با مناسک عبادی و شریعت، مخالفت دارند یا اینکه در مکاتب خود به انجام آموزه‌های عملی تاکید دارند؟ ...

Porseman-102-13961129-Thaqalain_IR

مدیتیشن و ذهن‌گرایی

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

مشکل مدیتیشن که امروزه در عرفان‌های مختلف مخصوصا عرفان‌های هندی، بسیار بر آن تاکید می‌شود، چه می‌باشد؟ ...

Porseman-101-13961129-Thaqalain_IR

وحدت خاطرات و مسئله تناسخ

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

آیا به یادآوری خاطراتی از زندگی پیشین توسط بعضی از افراد، خود دلیلی بر اثبات تناسخ نمی‌باشد؟ ...

Porseman-100-13961128-Thaqalain_IR

تفاوت تناسخ و مسئله بازگشت ائمه به دنیا

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

براساس روایات مختلف، مذهب تشیع عتقاد دارد بعد از شهادت امام زمان(عج)، همه امامان یا بعضی از آنان دوباره با بدن مادی خودشان به دنیا ...

Porseman-99-13961128-Thaqalain_IR

عدم امکان شناخت خدا در عرفان حلقه

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

آیا عرفان حلقه مدعی است که شناخت خداوند ممکن نیست؟ آیا این مسئله طبق آموزه‌های اسلامی و آیات قرآن صحیح می‌باشد؟ ...

صفحه 3 از 1012345...10...قبلی »