ثقلین
TasvirShakhespayambar4

اثر شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بر موجودات ۱

به روایت ابن شهر آشوب

ابن شهر آشوب گفته است: روز عرفه‌ای پیامبر اکرم (ص) خطبه خواند و نسبت به دادن صدقه، تشویق کرد؛ مردی گفت: ای رسول خدا! این ...

TasvirShakhespayambar3

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۶

به روایت شیخ کلینی

کلینی روایت کرده است:ابومریم انصاری گفت: به امام باقر (ع) عرض کردم: اقامه‌ی نماز بر پیامبر اکرم (ص) چگونه بود؟ فرمود: وقتی که امیر مؤمنان ...

TasvirShakhespayambar2

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۵

به روایت ابن سعد

ابن سعد گفته است:عبدالله بن محمّد بن عمر بن علیّ بن‌ ابی‌طالب (ع) گفت: وقتی رسول خدا (ص) در تابوت نهاده شد، علی (ع) آواز ...

TasvirShakhespayambar1

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۴

به روایت طبرانی

طبرانی آورده است:.. و در سه قطعه پارچه کفن شد و بر روی تابوت حمل گردید، سپس او را داخل مسجد کردند و در مسجد ...

TasvirShakheshazratemohamad

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۳

به فرمایش امام علی (ع)

امام علی (ع) فرمود:رسول خدا (ص) جان سپرد در حالی که سرش بر سینه‌ی من بود و جان او در کف دست من، روان شد ...

TasvirShakheshazratemohamad

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۲

به روایت ابن شهر آشوب

ابن شهر آشوب گفته است: امام باقر (ع) فرمود: مردم گفتند:نماز بر آن حضرت چگونه است؟ علی (ع) فرمود: رسول خدا (ص) امام است، زنده ...

TasvirShakhespayambar7

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ کلینی

کلینی به سند خود از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود:عبّاس نزد امیر مؤمنان (ع) آمد و گفت: ای علی! مردم اتفاق کرده‌اند ...

TasvirShakhespayambar4

کیفیت کَفْن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۲

به روایت انس بن عیاض

صاحب کتاب طبقات به سند خود از انس بن عیاض، از امام صادق (ع)، از پدرشان نقل کرده است که:پیامبر اکرم (ص) در سه پارچه ...

TasvirShakhespayambar3

کیفیت کَفْن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از ابی مریم انصاری نقل کرده است که گفت:شنیدم از امام باقر (ع) که می‌فرمود: رسول خدا (ص) در سه ...

TasvirShakhespayambar2

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۵

به روایت طبرانی

طبرانی به سند خود از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت:در حالی که رسول خدا (ص) را غسل می‌دادیم، مردی آمد و دقّ الباب ...

TasvirShakhespayambar1

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۴

به روایت قطب راوندی

قطب راوندی به سند خود از اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب و او از پدرش (یعنی عبدالله) نقل کرده است که:علیّ بن ابی‌طالب ...

TasvirShakheshazratemohamad

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۳

به روایت قاضی نعمان مغربی

قاضی نعمان مغربی از امام صادق (ع)، از پدر بزرگوارشان، از پدران بزرگوارش، از علی ـ که درود خدا بر او و بر پیشوایان او ...

TasvirShakheshazratemohamad

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۲

به روایت ابن سعد

ابن سعد در کتاب طبقات به سند خود از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود:پیامبر اکرم غسل داده شد به سه غسل، با ...

TasvirShakhespayambar20

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از حرث بن یعلی بن مره و او از پدرش و او از جدّش نقل کرده است که گفت:چون رسول ...

صفحه 2 از 6012345...102030...قبلی »