ثقلین
TasvirShakhes-EmamHadi06

سازگاری زیارت جامعه کبیره با آیات قرآن – ۱

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: « وَ إِيَابُ‏ الْخَلْقِ‏ إِلَيْكُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ» چگونه این فراز با آیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi06

تهمت غلو به زیارت جامعه کبیره

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره حاوی مطالبی غلوآمیز نسبت به امامان معصوم (ع) است و آیا ادبیات آن با ادبیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhesemamhadi1

تحلیلی بر سند زیارت جامعه کبیره

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره مستند است؟ چه دلیلی در صحت صدور این زیارت از امام هادی (علیه السّلام) وجود دارد؟ ...

TasvirShakhesemamhadi7

شهادت امام هادی علیه السلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

به چه دلیل امام هادی (علیه السّلام) از مدینه به سامرا فرا خوانده شد و در آن‌جا به شهادت رسید؟ ...

TasvirShakhesemamhadi9

امام هادی علیه السلام و حکومت عباسی

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

با توجه به سخت‌گیری‌های حکومت عباسی، ارتباط امام هادی (علیه السّلام) با مردم و شیعیان چگونه بود؟ ...

TasvirShakhesemamhadi7

سازمان وکالت در عصر امام هادی علیه السّلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

سازمان وکالت چیست و در عصر امام هادی (علیه السّلام) چگونه اداره می‌شده است؟ ...

TasvirShakhesemamhadi1

مبارزه امام هادی علیه السّلام با خرافات

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

خرافات چیست و امام هادی (علیه السّلام) برای خرافه‌زدایی چگونه مبارزه نموده‌اند؟ ...

TasvirShakhesemamhadi9

امام هادی علیه السّلام و افرادی با اعتقاد مجسّمیه

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

امام هادی (علیه السّلام) با اعتقاد مجسّمیه چگونه مبارزه داشته‌اند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi06

امام هادی علیه السّلام و باورهای صوفیانه

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

مواجهه امام هادی (علیه السّلام) با باورهای صوفیانه چگونه بوده است؟ ...

TasvirShakhesemamhadi12

امام هادی علیه السّلام و غلات

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

موضع امام هادی (علیه السّلام) در مواجهه با غلات چگونه بوده است؟ ...

TasvirShakhesEmamhadi13

امام هادی علیه السّلام و مسئله جبر و اختیار

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

موضع امام هادی (علیه السّلام) درباره مسئله جبر و اختیار چه بوده است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi03

دیدگاه امام هادی علیه السلام به حادث بودن قرآن

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

مسئله قدیم یا حادث بودن قرآن چیست و امام هادی (علیه السّلام) در این موضوع چه دیدگاهی داشته‌اند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi02

امام هادی علیه السّلام و تفسیر قرآن

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا در کلام امام هادی (علیه السّلام) آثاری از تفسیر قرآن آمده است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi04

امام هادی و موضوع عدم تحریف قرآن

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

امام هادی (علیه السّلام) چگونه از عدم تحریف قرآن دفاع نموده‌اند؟ ...

صفحه 3 از 512345