ثقلین
TasvirShakhes-DAB-08-28-Tha

اوضاع اقتصادی شیعیان عراق در عصر صادقین علیهما السلام

مقاله ای از محمدرضا جباری، سید محمد احسانی

اقتصاد از ابعاد مهم زندگي بشر است به‌گونه‌ای كه در برخي مكاتب حتي زیربنای جامعه پنداشته شده است. اقتصاد در اسلام هرچند زیربنا نيست، اما ...

TasvirShakhes-DAB-08-27-Tha

امام صادق علیه السلام در آستانه انتقال حکومت از امویان به عباسیان

مقاله ای از نعمت الله صفری فروشانی

این نوشتار افعال و شرایط اجتماعی امام صادق علیه السلام در آستانه انتقال حکومت از امویان به عباسیان را مورد بررسی قرار می دهد. ...

TasvirShakhes-DAB-08-26-Tha

چیستی نظریه ایمان از دیدگاه امام صادق علیه السلام

مقاله ای از غلامرضا مهدی راونجی

چيستی ايمان يکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلافی بود که فرق کلامی و سياسی قرن اول و آغاز قرن دوم هجری در قالب مکاتب فکری ...

TasvirShakhes-DAB-08-25-Tha

پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق علیه السلام

مقاله ای از مهدی نیک آفرین، فاطمه جان احمدی

وجود انحرافات فرهنگی و بدعت‌های دینی در عصر امویان، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به‌ویژه فرهنگ مذهب تشیع را فزونی بخشیده بود. مناسب‌ترین شرایط فرهنگی، ...

TasvirShakhes-DAB-08-24-Tha

مهدویت در اندیشه صادق آل محمد صلی الله علیه و آله

مقاله ای از محمدحسین فاریاب

اعتقاد به ظهور منجى ـ كه در هندسه معرفتى مسلمانان از آن به «مهدى» ياد می‌شود ـ از باورهاى مشترك ميان اديان آسمانى است. پيشوايان ...

TasvirShakhes-DAB-08-23-Tha

طرح اندیشه مهدویت از سوی امام صادق علیه السلام

مقاله ای از امیر غنوی

این نوشتار، در ادامۀ مقالات گذشته و تأملی بر چگونگی طرح آموزه‌های مهدویت از سوی امام صادق و کیفیت ارائه معارف مهدوی از سوی ایشان ...

TasvirShakhes-DAB-08-22-Tha

صنعت از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

مقاله ای از غلامحسین رحیمی

بهره‌گيري هوشمندانه از منابع علمي تمدن اسلامي، به‌ويژه توجه به متون ديني و استنتاج اصول و قواعد علمي در رشته‌هاي مختلف، مي‌تواند در بومي‌سازي منابع ...

TasvirShakhes.DAB-08-20

تأثیر آموزه‌های امام صادق علیه السلام بر مباحث کلامی شیعه

مقاله ای از محسن قاسم پور

دایره المعارف بزرگ اسلامی که پس از انقلاب، به عرصه فرهنگ کشور پیوسته، حاوی نکاتی همانند تردید در استماع مستقیم «فضل بن شاذان نیشابوری» (م ...

TasvirShakhes-DAB-08-19-ThaqalainSite

بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام مبانی، اصول، روش‌های تربیتی

مقاله ای از محسن فر مهینی فراهانی، محمدحسن میرزا محمدی، علی امیر سالاری

در پژوهش حاضر به با روش تحليل اسنادي، مباني، اصول و روش‌های تربيت اخلاقي از ديدگاه امام صادق (ع) موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماري، کليه ...

TasvirShakhes-DAB-08-18-ThaqalainSite

بررسی استناد کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه به امام صادق علیه السلام

مقاله ای از مهدی اکبرنژاد

درباره استناد کتاب معروف «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه» به امام صادق (ع)، بحث‌هایی بین عالمان و صاحب‌نظران درگرفته که آیا این کتاب همانند دیگر ...

TasvirShakhes-DAB-08-17-ThaqalainSite

اهمیت شعر و ادب از نگاه امام صادق (ع)

مقاله ای از رقیه رستم پور، فاطمه کیادربندسری

ادبیات سخنان امام جعفر صادق (ع) در آکنده از اسرار بلاغت و قوت بیان است که در قالب موضوعات اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و فلسفی ...

TasvirShakhes-DAB-08-16-ThaqalainSite

امام صادق علیه السلام و شکل‌گیری مکتب جعفری

مقاله ای خلیل حقیقی

حضور و نقش امامان شیعه تنها در حوادث سیاسی و اجتماعی مؤثر نبوده است، بلکه‌ نقش فرهنگی و علمی آن شخصیت‌ها توانسته است در شکل‌گیری ...

TasvirShakhes-DAB-08-15-ThaqalainSite

امام صادق (ع) و شکل‌گیری مکتب جعفری

مقاله ای از خلیل حقیقی

حضور و نقش امامان شیعه تنها در حوادث سیاسی و اجتماعی مؤثر نبوده است، بلکه‌ نقش فرهنگی و علمی آن شخصیت‌ها توانسته است در شکل‌گیری ...

TasvirShakhes-DAB-08-14-ThaqalainSite

گونه‌شناسی و روش‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع)

مقاله ای از رضا مؤدب، کامران اویسی

با توجه به نیازمندی به روایات تفسیری و اهمیت نقش امام ششم (ع) در بیان این روایات، شناخت روش تفسیری این امام همام، کمک شایانی ...

صفحه 2 از 512345