ثقلین
56798

برای رهبر پاکباخته ی نیجریه

شعر و تصویر

برای دیدن تصویر در انداره اصلی روی آن کلیک کنید....تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زاکزاکی…غریب هستی و جز خون تو گواهی نیستکه از قبیله‌ی ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

قامت کمان کند که دو تا تیر آخرش

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدحمیدرضا برقعی

قامت کمان کند که دو تا تیر آخرش  یک دم سپر شوند، برای برادرشخون عقاب، در جگر شیرشان پُر است از نسل جعفرند و علی، ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva13

فرصت کم است، دامن من را رها کنید

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: امیر مرزبان

فرصت کم است، دامن من را رها کنید   وقتش رسیده نذر پدر را، ادا کنیدوقتش رسیده، نوبت جان‌بازی شماست جان را فدای خامس آل‌عبا کنیدشیران ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

رسد از حدیقه‌ی زینبی، ز دو عندلیب این صلا

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام‌آبادی(یتیم)

 رسد از حدیقه‌ی زینبی، ز دو عندلیب این صلا   سرگل سلامت اگر شود، پربلبلان سپر بلادو پسر به قامتشان کفن، دو سمن، دو یاس، دو ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

سلام باد به «عابس»، به حُسن عادت او!

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد(موید)

سلام باد به «عابس»، به حُسن عادت او! که بود عشق خدا، سرخط سیادت او   به خاندان علی، خاندان او، عاشق ز جان‌نثاری او، ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

از آن زمان که به می‌خانه‌ات، مقام گزیدم

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام‌آبادی(یتیم)

از آن زمان که به می‌خانه‌ات، مقام گزیدم دو چشم مست تو، ساقی! دو بار کرده شهیدم   چو از تو جام گرفتم، «حبیب» نام ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva17

سلام ما به «زُهیر» و دلاوری‌هایش!

مدح یاران امام حسین علیه السلام

سلام ما به «زُهیر» و دلاوری‌هایش! که بود شاهد عشق حسین و مولایش   هر آن چه خواست که سرپیچد از کمند حسین نشد که ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva16

سلام ما به شُکوه آفرینِ بزم جلال!

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا موید( موید)

سلام ما به شُکوه آفرینِ بزم جلال! بزرگ‌زاده‌ی آزاده، «نافع بن هلال»   از او که خوانده حسینش ز بهترین اصحاب چگونه مدح سرایم که ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva10

سلام باد به روح «بُریر»! ابن خُضیر

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد(موید)

سلام باد به روح «بُریر»! ابن خُضیر که دوست‌دار «شبَر» بود و جان نثار «شُبیر»   شجاع و زاهد و آزاد، «سیدالقُرّاء» حیات او همه ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva08

عشق را بنگر که در پیری، چسان غوغا کند

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید عبدالحسین رضایی

عشق را بنگر که در پیری، چسان غوغا کند پیرمردی را چگونه واله و شیدا کند   «مسلم بن عوسجه» گفتا به شاه دین، حسین ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva07

شُکوه عشق به هر جا که سایه افرازد

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد(موید)

شُکوه عشق به هر جا که سایه افرازد به قدر سایه‌نشینانِ خویش می‌نازد   دلیل قافله‌ی عشق چیست؟ نام حسین به هر کجا که برافروختن، ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

به دیر و بتکده و کعبه و کنشت! حسین!

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: امیرحسین کاظمی

به دیر و بتکده و کعبه و کنشت! حسین! به تربتی که خدا بذر عشق کِشت! حسین!   از این زمین نروم یک قدم که ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

سلام باد به جون! آن که روح والا داشت

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد( مویّد)

سلام باد به جون! آن که روح والا داشت نشان عشق و ارادت ز پنج مولا داشت   شد از نگاه ابوذر، مس وجودش زر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

هم‌چو ماهی که شب تار، جمالش دل‌جوست

مدح یاران امام حسین علیه السلام؛ شاعر: حبیب چایچیان(حسان)

هم‌چو ماهی که شب تار، جمالش دل‌جوست روی رخشان تو با رنگ سیاهت، چه نکوست!   خون پاکیزه‌ی تو، در بدن شب‌رنگت هم‌چنان آب حیاتی ...

صفحه 1 از 212