ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

شد چو بی یار و معین سبط رسول مدنی

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

ای سینه ی شکسته دلان نینوای تولبریز نینوای وجود از نوای تو جان حسین و نجل حسن عشق زینبینآغوشِ گرم حضرت عبّاس، جای تو قرآن پاره پاره ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

لباس رزم ندارد، هنوز جنگ، ندیده

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

لباس رزم ندارد، هنوز جنگ، ندیده هنوز هیچ رکابی، ندیده باش به دیدهکلاه‌خُود به سر دارد از کُلاله و کاکل ز حُسن، روی حسن را ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

ای سینه ی شکسته دلان نینوای تو

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

ای سینه ی شکسته دلان نینوای تولبریز نینوای وجود از نوای تو جان حسین و نجل حسن عشق زینبینآغوشِ گرم حضرت عبّاس، جای تو قرآن پاره پاره ...

TasvirShakhesEmamHoseyn01

چه خوش است رنج و محنت، به ره وفا کشیدن!

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: حبیب چایچیان

چه خوش است رنج و محنت، به ره وفا کشیدن! چه خوش است ناز جانان، همه را به جان، خریدن!چه خوش است جان سپاری، به ...

TasvirShakhesEmamHoseyn03

سیزده آیینه می‌رویید از تابیدنش

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری

سیزده آیینه می‌رویید از تابیدنش غنچه می‌شد آسمان، در لحظه‌ی خندیدنشگونه‌های خشک او وقت وداعِ با عمو جرعه‌جرعه تشنگی نوشید از بوسیدنشمرگ را می‌گفت «اَحلی ...

TasvirShakhesEmamHoseyn04

ز فرط شوق، شد آن خسته، مرتعش بدنش

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: صغیر اصفهانی

ز فرط شوق، شد آن خسته، مرتعش بدنش شرار عشق خدا، شعله زد به جان و تنشمیان معرکه آن سرو بوستان حسن شکفته بهر رجز ...

TasvirShakhesEmamHoseyn05

اگرچه لعل تو، آب و تن تو، تاب ندارد

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

اگرچه لعل تو، آب و تن تو، تاب ندارد دلت هوای دگر، غیر روی باب نداردتو آن نه‌ای که جواب عموی خویش نگویی لَبت ز ...

TasvirShakhesEmamHoseyn06

سلام باد به ماهی که در مُحاق افتاد!

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد

سلام باد به ماهی که در مُحاق افتاد! گُل مدینه که در دامن عراق افتادسلام بر حسن بن علی و قاسم او! که بین این ...

TasvirShakhesEmamHoseyn07

این پسر کیست ؟ که گل صورت او دزدیده است

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: سید رضا هاشمی گلپایگانی

این پسر کیست ؟ که گل صورت از او دزدیده است  سیزده بار زمین ، دور قدش گردیده است وقت میدان شدنش ،کاش حسن آنجا بود  ...

TasvirShakhesEmamHoseyn08

این گُلِ تَر ز چه باغی است؟ که لب خشکیده است

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

این گُلِ تَر ز چه باغی است؟ که لب خشکیده است نوشکفته است و به هر غنچه، لبش خندیده استروبه‌رو هم‌چو دو مصراع، دو ابرویش ...

TasvirShakhesEmamHoseyn09

در سرخی غروب، نشسته سپیده‌ات

مدح حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: سیّدمحمد جواد شرافت

در سرخی غروب، نشسته سپیده‌ات جان بر لبم ز عمر به پایان رسیده‌اتآخر دل عموی تو را پاره پاره کرد آوای ناله‌های بریده ‌بریده‌اتدر بین ...