ثقلین
TasvirShakhes-Shere Veladate Hazrate AliAkbar(AS)-Shabane 1400-Thaqalain_IR

شعر میلاد حضرت علی اکبر (علیه السلام)

شاعر: «یوسف رحیمی»

به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva18

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: صغیر اصفهانی

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او دردا! که بریدند لب‌تشنه، سر اوداغ پسر لاله عذارش، علی‌اکبر داغی است که تا حشر بُوَد بر جگر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva17

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: عباس براتي پور

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم  ای روشنای دل من! تاریک شد دیدگانمگفتم که در سایه سار، قد رسایش نشینم  ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva16

ای مـرتضی خصایل و احمد شمایلم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

ای مـرتـضـی خـصـایل و احمد شمایـلـم !           وی پیش دیــده چیــده شده! میوه ی دلــم! بگشای دیده و به دلم ، راه غـــم ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva10

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم!

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم! لب‌گشا، کشت مرا خنده‌ی دشمن، پسرم!چشم خود وا کن و یک بار دگر حرف بزن از لب تشنه ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva09

غم به من چیره شد و تیره جهان در نظرم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

غم به من چیره شد و تیره جهان در نظرم خیز و کن یاری‌ام، ای چشم و چراغم! پسرم!تا نوای تو شنیدم ز رُخم رنگ ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva08

گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم نفس شمرده زدم، همرهت پیاده دویدممحاسنم به کف دست بود و اشک به چشمم گهی به ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva07

به هر نحوی که یاد از جدّ خود «خیرالبشر» کردم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سیدجواد مظلوم‌پور

به هر نحوی که یاد از جدّ خود «خیرالبشر» کردم نظر بر قامت دل‌جوی تو، زیبا پسر کردمتسلّابخش دل بودی و بگْرفتندت از دستم ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva06

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم سوختم وز دل پُردرد، دعایت کردمآخرین توشه‌ام از عمر تو این بود، علی! که غم‌انگیز نگاهی ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

سلام ما به حسین و به پاره ی جگرش!

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

سلام ما به حسین و به پاره ی جگرش! که پاره شد جگرش، از شهادت پسرش  به ُخلق و خو علی آیینه ی پیمبر بود صدف ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

گریه کردم به تو و از تو ، نوایی نرسید

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سیّد هاشم وفایی

 گریه کردم به تو و از تو ، نوایی نرسیدهر چه گفتم پسرم ! هیچ صدایی نــرسید بوسه دادم به لبت تا که لــبــی بگشایــیاز لبِ ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

خورشید بود و جانب مغرب، روانه شد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

خورشید بود و جانب مغرب، روانه شد چون قطره بود و غرق شد و بی‌کرانه شدآیینه بود و خُرد شد و تکّه‌تکّه شد تسبیح بود ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

روان به جانب میدان، علی اکبر شد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: جودی خراسانی

روان به جانب میدان، علی اکبر شد جهان به دیده‌ی لیلا ز شب سیه‌تر شدچون بر شد از افق خیمه هم‌چو بدر منیر جهان ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva01

دل ناتوان لیلا، ز غم تو می‌گدازد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: محمدحسین غروی اصفهانی

دل ناتوان لیلا، ز غم تو می‌گدازد چه کند اگر نسوزد؟ چه کند اگر نسازد؟تو سوار روی نی، مادر دل کبابت از پی نه عجب ...

صفحه 1 از 212