ثقلین
TasvirShakhesemamhosein1

امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شود

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: حبیب الله چایچیان (حسان)

امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شودفردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می شودامشب کنار یک دگر، بنشسته آل مصطفی         فردا پریشان جمعشان، ...

TasvirShakhesEmamHoseyn02

اگر چه عمر جاویدان گرفتی

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر:علی انسانی

اگر چه عمر جاویدان گرفتی چه زود، ای عمر من! پایان گرفتی!به طومار شهادت، مُهر گشتی زدست دوست، این عنوان گرفتیچنان لب‌تشنه‌ی دیدار بودی که ...

TasvirShakhesEmamHoseyn03

ای از تَبار آینه‌ها، گَرد کوی تو!

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

 ای از تَبار آینه‌ها، گَرد کوی تو! وی آبِ روی کوثر و تَسنیم، جوی تو!کار بزرگ کرده ز بس دست کوچکت شد دست‌ها دراز هر ...

TasvirShakhesEmamHoseyn04

سلام ما به حسین و علی اصغر او

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: سیّد رضا مؤید

 سلام ما به حسین و علی اصغر او!امیر عشق که گهواره بود! سنگر او رضیع داده خدایش، نشان سربازیصغیر برهمه، پیدا مقام اکبر او شکفت لاله عصمت ...

TasvirShakhesEmamHoseyn05

لبّیک ای پدر که منت یار و یاورم

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام

لبّیک ای پدر که منت یار و یاورمدر یاری تو نایب عبّاس و اکبرم مدهوش باده ی خم میخانه ی غمممشتاق دیدن رخ عمّ و برادرم آب ...

TasvirShakhesEmamHoseyn06

الا! اهل حرم! من از یم خون، گوهر آوردم

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

 الا! اهل حرم! من از یم خون، گوهر آوردم فروزان اختری از مهر تابان، بهتر آوردمگلوپاره، بدن گل‌گون، دهن خونین، دو لب خندان گل از ...

TasvirShakhesEmamHoseyn07

خجل ز تشنگی‌اش، موج آب خواهد شد

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: امیر ایزدی

خجل ز تشنگی‌اش، موج آب خواهد شد گواه غربت او، آفتاب خواهد شدبه یاد خشکی لب‌هایش تا جهان باقی است روان، سرشک ز چشمِ سحاب ...

TasvirShakhesEmamHoseyn08

تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: علی رضا لک

تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد  هیچ کس حدس نمی زد که چنین سر برسد پدرش چیز زیادی که نمی خواست ، فرات!  یک ...

TasvirShakhesEmamHoseyn09

ماهی من سوی آب، راه ندارد

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام‌آبادی(یتیم)

ماهی من سوی آب، راه ندارد بهر تلظّی به سینه، آه نداردلاله‌ی من بس که داغ تشنه‌لبی دید جز لب خشکیده و سیاه نداردرنگ رُخش ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

ای اهل کوفه! رحمی، این طفل جان ندارد خواهد که آب گوید، امّا زبان ندارد دیشب به گاهواره، تا صبح ناله می زدامروز روی دستم، دیگر توان ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva13

مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

مادر نه طفل تشنه خود را به باب دادمهتاب را فلک به کف آفتاب داد چون قحط آب، قحط وفا، قحط رحم دیدچشمش به لعل ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

مرگ را پنداشت شیر و تیر را پستان گرفت

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

مرگ را پنداشت شیر و تیر را پستان گرفت با تبّسم هم پدر را داد جان، هم جان گرفت شوق جانبازی تماشا کن که آن ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام

چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت وز نازکی، تنی به صفای حباب داشت   چون سوره‌های کوچک قرآن ظریف بود هرچند، او ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

چه بود؟ جان پدر! حرف تیر در گوشَت

مدح حضرت علی اصغر علیه السلام؛ شاعر: شهاب تشکّری

چه بود؟ جان پدر! حرف تیر در گوشَت که زود از جَزع و گریه کرد خاموشتبه خیمه چشم به راه است، مادر زارت برای دیدن ...

صفحه 1 از 212