ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

جهان را جوان ساخت دیگر، شکوفه

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

جهان را جوان ساخت دیگر، شکوفهجوانانه زد شال بر سر، شکوفهبه سان زمرد که در پنبه پیچینهان گشت صحن چمن، در شکوفهچو آن کاسه، کز ...

TasvirShakhesEmamHasan

آسوده چون گوش جهان دوش از خروش مرد و زن

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

آسوده چون گوش جهان دوش از خروش مرد و زنشد بر در کاشانه ام دست نگاری حلقه زندر شب رخ آن مه جبین چون با ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب، زهرا پسر آورده است

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

امشب، زهرا پسر آورده استپور نه، قرص قمر آورده استقمر نه، خورشید فروزنده ایاز افقش سر به در آورده استاز صدف عصمت دخت رسولدست خدا ...

TasvirShakhesEmamHasan

بهار آمد و گل، زینت چمن آمد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

بهار آمد و گل، زینت چمن آمددوباره بلبل خاموش، در سخن آمدصدای وا شدن غنچه ها به گوش رسیدنوای چهچه ی بلبل، از چمن آمدشد ...

TasvirShakhesEmamHasan

شد منور دو جهان از رخ زیبای حسن

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

شد منور دو جهان  از رخ زیبای حسنجان عالم به فدای قد و بالای حسننیمه ی ماه صیام آمد و شد بار دگرجلوه گر، در ...

TasvirShakhesEmamHasan

خیز، ای مانده از سعادت، دور!

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

خیز، ای مانده از سعادت، دور!کن رها از غم، این تن رنجورمژده بر عاصیان بده که بُودماه عفو گناه و جرم و قصورحضرت حق، «مُفتّحُ ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که حق از لطف بیاندازه غفّاری کند

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

امشب که حق از لطف بی‌اندازه غفّاری کنداهل نجات است آن که رو بر درگه باری کنددر انزوای قرب حق خلوت کند زاری کنداشک ندامت ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب خدا ز چهرهی خود پرده وا کند

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

امشب خدا ز چهره‌ی خود پرده وا کندوز جیب غیب معجزه‌ای برملا کندتا مردم مدینه به شقّ القمر رسنداز ذات خویش مظهر خود را جدا ...

TasvirShakhesEmamHasan

مده ای عاشق شوریدهسر، از دست فرصت را

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

مده ای عاشق شوریده‌سر، از دست فرصت رابیارای از برای یار، کانون محبّت رامباش از رحمت حق نا امید ای دامن آلودهببین از هر طرف ...

TasvirShakhesEmamHasan

شد نیمه ماه و مهی از پرده درآمد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

 شد نیمه ماه و مهی از پرده درآمدماهی که حق از عارض او جلوه‌گر آمداز شاخه‌ی طوبی و امامت ثمر آمداز فاطمه و شیر خدا ...

TasvirShakhesEmamHasan

هاتف غیبم ندا درداد با فوز عظیم

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

هاتف غیبم ندا درداد با فوز عظیماز طلوع ماه پر فیض خداوند کریمباز با فر و شکوه و منزلت ماه صیامآمد و از نزد حق ...

TasvirShakhesEmamHasan

هاتف غیبم ندا درداد با فوز عظیم

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

هاتف غیبم ندا درداد با فوز عظیماز طلوع ماه پر فیض خداوند کریمباز با فر و شکوه و منزلت ماه صیامآمد و از نزد حق ...

TasvirShakhesEmamHasan

میلاد حضرت حسن مجتبی ستی

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

میلاد حضرت حسن مجتبی ستیسبط رسول پور شه لافتی ستیجشن بزرگ نیمه ی ماه مبارک استآری ولادت حسن مجتبی ستیفخر بشر، امام دوم، پور مرتضینور ...

TasvirShakhesEmamHasan

ماه ما در نیمه ی ماه خدا پیدا شده

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

ماه ما در نیمه ی ماه خدا پیدا شدهبنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شدهگشته در این ماه، یک ماه مبارک تابناکزین سبب ماه ...

صفحه 19 از 21« بعدی...10...1718192021