ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمنتا چمن را پرنیان سبز پوشاند به تن سبزه اندر سبزه بینی، ارغوان در ارغوانلاله اندر لاله بینی یاسمن در ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیمتوفیق بندگی طلب از کبریا کنیمکبر و ریا ترا کند از کبریا جداپرهیز از دو روئی و ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز بافر فریدون فرودین آید به باغ

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: معظامی

باز بافر فریدون فرودین آید به باغلشگر اردی فرو بگرفت یکسر دشت و راغخیز ای ترک ختایی خطا برکن ایاغتا مگر از نشئه می تر ...

TasvirShakhesEmamHasan

باغ زهرا به گل روی حسن چون آراست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ناظر زاده کرمانی

باغ زهرا به گل روی حسن چون آراستنغمه ی شوق ز افواج ملائک برخاستسبزپوشان چمن تا گل رویش دیدندسرخ گشتند ز خجلت که نه زیبا ...

TasvirShakhesEmamHasan

نیمه ی ماه مبارک، چه طرب افزا بود

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

نیمه ی ماه مبارک، چه طرب افزا بودکه ز حُسن حسن، آفاق فضیلت زا بوددر شب پانزدهم ماه خدا کرد طلوعآن مه چارده کو مهر ...

TasvirShakhesEmamHasan

رمضان آمد و دارم خبری بهتر از این

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حبیب اله چایچیان(حسان)

رمضان آمد و دارم خبری بهتر از اینمژده‌ای دیگر و لطف دگری بهتر از اینگر چه باشد سپر آتش دوزخ، صومشلیک با این همه دارد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای نور قدیم کردگاری

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حبیب اله چایچیان(حسان)

ای نور قدیم کردگاریای تازه تر از گل بهاریگل با همه حسن پیش رویتخاری بود، از جمال، عاریزان دیده ی مست ، نرگس آموختخود شیوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای فروغ چهرهات، بر ماه گردون،بسته راه – باتلخیص

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد صادق حشمت

ای فروغ چهره‌ات، بر ماه گردون،‌بسته راهگل، ندارد نزد گلزار رخت، قدر گیاهموسم شور و نشاط آید، بیارا بزم نوروقت سور و انبساط آمد، مکن ...

TasvirShakhesEmamHasan

بشکفت گل، به گلشن طاها چمن،چمن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد عابد تبریزی

بشکفت گل، به گلشن طاها چمن،‌چمنتا جلوه کرد مظهر حُسن ازل، حسناز نفخه نسیم عنایت،‌به گلستانشد غنچه را ز شوق، به تن پاره پیرهنآمد به ...

TasvirShakhesEmamHasan

گلی تازه سر زد، ز گلزار عرفان

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

گلی تازه سر زد، ز گلزار عرفانکه شد نزهت افزای صحن گلستانجهان یافت، از او صفای بهشتیکه خود جنتی بود، در شکل انسانحَسن آیت حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

خانه شیر خدا مرکز وجد است و سرور

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

خانه شیر خدا مرکز وجد است و سرورهر که را می‌نگری غرق شعف باشد و شورمصطفی همچو علی، هست ز شادی مسرورزآنکه از برج بتولست ...

TasvirShakhesEmamHasan

شب میلاد شاه دین حسن است

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

شب میلاد شاه دین حسن استعید دوم امام ممتحن استمجتبی ماه برج مصطفویمهر رخشان چرخ مرتضویسبط اول، ولیّ بار خدامه تابان زهره‌ی زهرابحر جوشان دانش ...

TasvirShakhesEmamHasan

مژده یاران! که نشاط آور صحن چمن است ـ با تلخیص

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

مژده یاران! که نشاط آور صحن چمن استگل، که با وجه حسن آیت وجه حسن استبه چمن یوسف گل، پیرهن از شوق دریددید چون جلوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

فلک چو کرد لباس سیاه شب بر تن

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

فلک چو کرد لباس سیاه شب بر تنجهان ز تابش ماه منیر، شد روشنصفای دیگری امشب، در آسمان پیداستکه چشم دل نشود سیر هرگز از ...

صفحه 18 از 21« بعدی...10...1617181920...قبلی »