ثقلین
TasvirShakhes-Shere Veladate Hazrate Emam Hasan Mojtaba-04-Ramezan 1401-Thaqalain_IR

اجابت

شاعر: «حسین عباسپور»

به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام ...

TasvirShakhes-Shere Veladate Hazrate Emam Hasan Mojtaba-03-Ramezan 1401-Thaqalain_IR

خطبه

شاعر: «هادی جانفدا»

به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام ...

TasvirShakhes-Shere Veladate Hazrate Emam Hasan Mojtaba-02-Ramezan 1401-Thaqalain_IR

خورشید حجاز

شاعر: «محمد جواد غفورزاده»

به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام ...

TasvirShakhes-Shere Veladate Hazrate Emam Hasan Mojtaba-01-Ramezan 1401-Thaqalain_IR

نورٌ علی نور

شاعر: «امیر سلیمانی»

به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام ...

TasvirShakhesEmamHasan

چرا خشکیده باغ منزل تو

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: روح الله عیوضی

چرا خشکیده باغ منزل توچرا آتش گرفته حاصل توزده لاله جوانه روی لبهاتچه آورده سر تو قاتل تو شاعر: روح الله عیوضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

سرت بر پای شاه کربلا بود

رباعی / دو بیتی امام حسن مجتبی علیه السلام

سرت بر پای شاه کربلا بوددلت آواره پشت نیزه ها بوداگرچه هیچ روزی کربلا نیست ولی گودالِ تو در کوچه ها بود شاعر: روح الله عیوضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازکوزه زهر جرعه ای نوشیدی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس عنقا

ازکوزه زهر جرعه‌ای نوشیدیوز تلخی صبر جامه‌ای پوشیدیصبر تو قیام کربلا در پی داشتچون خون حسین تشنه لب جوشیدی شاعر: عباس عنقا ...

TasvirShakhesEmamHasan

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده استدر معرض دشمنیّ یاران نشده استهرگز جسدی ای پسر شیر خدا غیر از جسدتو تیرباران نشده است شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازجور معاویه واز ظلم یزید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

ازجور معاویه واز ظلم یزیدبنگر که به سبطین پیمبرچه رسیدازگوهرمظهرالعجایب نه عجبکز خوردن و ناخوردن آب اند شهید شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ميثم مومني نژاد

دلتنگی لاله درچمن معنا داشتتنهایی در هزارتن معنا داشتدر چشم نبی خبر زفرداها بودبوسیدن لبهای حسن معنا داشت شاعر: میثم مومنی نژاد ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ تو دیده لاله گون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عليرضا جارياني

از داغ تو دیده لاله گون می گریدتابوت به غربت تو خون می گریدجایی که ز چشم تیر، خون جاری شدپیداست که مادر تو چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

من زثانی اشاره را دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من زثانی اشاره را دیدمضربه های دوباره را دیدممادرم رو نشان نداد ولیقطعه‌ی گوشواره را دیدم شاعر: غلامرضا سازگار (میثم) ...

TasvirShakhesEmamHasan

یافاطمه کشتند گل یاسمنت را

رباعی / دو بیتی امام حسن مجتبی علیه السلام

یافاطمه کشتند گل یاسمنت راتاراج نمودند عقیق یمنت راآن فرقه که پهلوی توازکینه شکستندکشتند پس ازکشتن محسن،حسنت را شاعر: ژولیده نیشابوری ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که شرار ظلم افروخته شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

روزی که شرار ظلم افروخته شدیک بار دگر حاصل دین سوخته شداز بعد شهادتش حسن را از تیرتابوت و تن و کفن به هم دوخته ...

صفحه 1 از 2112345...1020...قبلی »