ثقلین
TasvirShakhesGhadir25

جایگاه غدیر در سقیفه

مقاله برتر کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی

ماجرای غدیر خم که محتوای آن نصب امام علی (ع) به جانشینی پیامبر (ص) از سوی خداوند واعلام پیامبر است، علاوه بر جنبه تاریخی ...

TasvirShakhesGhadir24

گونه شناسی شبهات مربوط به غدیر

بررسی اجمالی حدیث غدیر

آقای ابوالفضل ابراهیمی در این نوشته شبهات مربوط به غدیر را به دو دسته درون متنی و برون متنی تقسیم می کند و به بررسی و رد ...

TasvirShakhesGhadir23

قریش و غدیر (بررسی تاریخی علل ناکامی غدیر)

متن سخنرانی دکتر الله اکبری در نشست قریش و غدیر

نشست علمی تخصصی گروه تاریخ اسلام با موضوع قریش و غدیر در آستانه عید غدیر خم در تاریخ 23 آبان 1390 در مجتمع آموزش عالی ...

TasvirShakhesDrSafari

نکات اصلی و کلیدی در مطالعات غدیر شناسی

متن سخنرانی دکتر صفری فروشانی در نشست قریش و غدیر

مدیر گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) در آستانه عید غدیر خم به تاریخ 23 آبان 1390 با بیان این مطلب که ...