ثقلین
TasvirShakhes-ShiaShenasi-8203-10-ThaqalainSite

عالمان شیعه (از سال ۲۵۵ هجری به بعد)

مقاله ای از رحیم ابوالحسینی

اهمیت شناخت عالمان شیعه بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا آثاری که از آن ها بر جای مانده و همچنین رفتار و موضع گیری هایی که ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat46

وهابیون پاسخ دهند!

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

در فرودگاه عربستان مأمور کنترل گذرنامه از من پرسید چرا شیعه هستی؟ من برای چند لحظه ساکت ماندم! به نظر شما در این وقت‌ها چی ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat45

تکفیری‌ها

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا می‌توان کسی را که شهادتین می‌گوید کافر نامید؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat44

نماز میّت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

نماز میّت و ذکرهای مختصر آن چیست؟ تفاوت شیعه و سنّی در این‌باره چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat43

نماز شکسته

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا شیعیان نماز را در سفر شکسته می‌خوانند، امّا برخی اهل سنّت نماز خود را در سفر کامل به جا می‌آورند؟ آیا براساس سنّت رسول ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat42

نماز جماعت اهل سنّت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

روایتی است از حضرت امام جعفر الصادق (علیه السّلام) که فرموده‌اند هر کس در نماز جماعت به امام جماعت اهل سنّت اقتدا کند، از ثواب ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat41

طواف نساء

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

درباره «طواف نساء» برایم توضیح دهید؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat40

ازدواج با اهل سنّت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

حکم ازدواج دختر شیعه با مردی از اهل تسنن چیست؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat39

هدیه ثواب به اموات

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا بهره‌ای از زنده‌ها به اموات می‌رسد؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat38

وهابیان و حرمت زیارت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا وهابیان از مسافرت به جهت زیارت قبور اولیا نهی می‌کنند؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat37

تبرّک به امامان علیهم السّلام

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا تبرّک جستن به آثار انبیا و اولیا، شرک است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat36

زیارت امامان علیهم السّلام

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا به زیارت قبول اولیا می‌رویم؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat35

زیارت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

میزان در توحید عبادی و زیارت صحیح چیست؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat34

واسطه خدا و بندگان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا برای درخواست حوایج به سراغ واسطه می‌رویم؟ ...

صفحه 1 از 41234