ثقلین
TasvirShakhes-EmamShQ-08

شأن نزول آیه‌ی ولایت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

آیه‌ی ولایت چیست؟ آیا این آیه در ولایت حضرت علی (علیه السّلام) نازل شده است؟ نظر اهل سنّت در این باره چیست؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-07

امامت امام علی علیه السلام در قرآن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

آیا از طریق قران می‌توان امامت علیّ بن ابی‌طالب را اثبات نمود؟ چه آیاتی بر این مسأله دلالت دارند؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-06

امامت در قرآن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

آیا قرآن به مسأله‌ی امامت پرداخته است؟ در مهندسی فکری قرآن امامت چه جایگاهی دارد؟ ...

TasvirShakhesKadivar05

آیا ابن غضائری معتقد به نظریه امامان به مثابه «علمای ابرار» بود؟

نقدی از دکتر حسن انصاری بر مقاله امامت پژوهی محسن کدیور

محقق پرکار دکتر حسن انصاری در مجموعه نوشتارهایی، به نقد مقاله امامت پژوهی محسن کدیور پرداخته است که مشروح آن تقدیم می گردد. ...

TasvirShakhes-EmamShQ-05

دموکراسی در تشیع

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

یکی از دوستان اهل سنّت می‌گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، امّا در اهل سنّت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟ ...

TasvirShakhesKadivar04

قرائتی که هیچگاه فراموش نشد – ۳

نقدی از دکتر حسن انصاری بر مقاله امامت پژوهی محسن کدیور

محقق پرکار دکتر حسن انصاری در مجموعه نوشتارهایی، به نقد مقاله امامت پژوهی محسن کدیور پرداخته است که مشروح آن تقدیم می گردد. ...

TasvirShakhes-EmamShQ-04

امامت در نگاه شیعه و سنّی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

اختلاف شیعه و سنّی درباره‌ی امامت چیست و از کجا نشأت می‌گیرد؟ ...

TasvirShakhesKadivar03

قرائتی که هیچگاه فراموش نشد – ۲

نقدی از دکتر حسن انصاری بر مقاله امامت پژوهی محسن کدیور

محقق پرکار دکتر حسن انصاری در مجموعه نوشتارهایی، به نقد مقاله امامت پژوهی محسن کدیور پرداخته است که مشروح آن تقدیم می گردد. ...

TasvirShakhes-EmamShQ-03

تعارض امامت و خاتمیّت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامت چه نسبتی با خاتمیّن دارد، آیا با آن در تعارض نیست؟ ...

TasvirShakhesKadivar02

قرائتی که هیچگاه فراموش نشد – ۱

نقدی از دکتر حسن انصاری بر مقاله امامت پژوهی محسن کدیور

محقق پرکار دکتر حسن انصاری در مجموعه نوشتارهایی، به نقد مقاله امامت پژوهی محسن کدیور پرداخته است که مشروح آن تقدیم می گردد. ...

TasvirShakhes-EmamShQ-02

جایگاه امامت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامت از اصول اعتقادی است یا فروع عملی؟ نظر شیعه و سنّی در این باره چیست و چه نتایجی در پی دارد؟ ...

TasvirShakhes

بررسی تحول اندیشه امامت از ابن ابی یعفور تا محمد بن یعقوب کلینی

نقدی از دکتر حسن انصاری بر مقاله امامت پژوهی محسن کدیور

محقق پرکار دکتر حسن انصاری در مجموعه نوشتارهایی، به نقد مقاله امامت پژوهی محسن کدیور پرداخته است که مشروح آن تقدیم می گردد. ...

TasvirShakhes-EmamShQ-01

تفاوت پیامبر با امام

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

تفاوت پیامبر با امام در چه مواردی است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat06

چرایی امامت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامت چه ضرورتی دارد؟ دیدگاه شیعه و سنّی در این باره چیست؟ ...

صفحه 3 از 512345