ثقلین
TasvirShakhes-taiide kholafa-

آیا بر اساس نامه ی شماره ی ۶ نهج البلاغه خلافت سه خلیفه مشروعیت پیدا نمی کند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت مشروعیت بخشی حکومت خلفای غاصب

برخی با چند تن از کلمات و جملات امیرامؤمنین سعی در اقاء این شبهه را دارند که علی علیه‌السلام خلافت خلفای پیش از خود را ...

TasvirShakhes-EmamShQ-35

میزان محبت اهل بیت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

محبّت اهل بیت (علیهم السّلام) تا چه اندازه‌ اهمّیّت دارد و چگونه به دست می‌آید؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-34

نور و عصمت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

لزوم وجود نور در زندگی مادی و معنوی انسان و ارتباط آن با پیشوایان معصوم را بیان کنید؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-33

ولایت تکوینی امامان (علیهم السّلام)

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامان و معصومان ع، از جهت ولایت تکوینی دارای چه جایگاهی هستند؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-32

علم و عصمت امامان (علیهم السّلام)

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامان (علیهم السّلام) از جهت علم و عصمت، دارای چه مقامی است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-31

امام و انسان کامل

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

فرق انسان کامل با معصوم چیست؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-30

علم به شهادت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

با وجود این‌که ائمّه‌ی معصومین (علیهم السّلام) از علم غیب برخوردار بودند؛ پس چرا گاهی انگور یا خرما و یا دیگر اشیای مسموم را تناول ...

TasvirShakhes-EmamShQ-29

گستره‌ی علم امام

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

علوم خارق العاده‌ی ائمّه (علیه السّلام) از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ آیا سخنان آنان در زمینه‌ی علوم تجربی نیز معتبر است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-28

امام و منبع خطاناپذیر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

ارتباط با منبع خطاناپذیر از چه سنخی است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-27

تحلیل اوصاف امامان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

آیا ائمّه موجودات فرا انسانی‌اند؟ آیا بر همه چیز آگاهی دارند و نادانی در هیچ زمینه‌ای به آنان راه ندارد؟ آیا بر همه چیز ولایت ...

TasvirShakhes-EmamShQ-26

ویژگی‌های امامان عم «شناخت امام»

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

با توجّه به حدیث معروف - «هر کس امام زمان خود را نشناسد، چنانچه بمیرد به مرگ جاهلیّت مرده است»- این شناخت چه ویژگی‌هایی دارد ...

TasvirShakhes-EmamShQ-25

تعداد امامان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

به چه دلیل امامان دوازده نفرند؟ موضع اهل سنّت در این باره چیست؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-24

ضرورت تعیین جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

چه ضرورتی داشت که پیامبر (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) کسی را به عنوان جانشین خود تعیین و معرّفی نماید؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-23

غدیر خم رویگردانی مردم

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

اگر جانشینی حضرت علی (علیه السّلام) در روز غدیر اعلام گردیده بود، چرا مردم از آن حضرت روی گردان شدند و در جریان سقیفه کسی ...

صفحه 1 از 512345