ثقلین
TasvirShakhes-Hejab-081-ThaqalainSite

آرایش دختران

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آرایش برای دختران چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-204-ThaqalainSite

قرآن روى سر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-203-ThaqalainSite

تماس با قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

حكم تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-202-ThaqalainSite

گردن بند اسماى جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-201-ThaqalainSite

لمس کردن آرم جمهورى اسلامى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مس كردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ايران ـ كه روى نامه ها و بليت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ حرام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-200-ThaqalainSite

اسم عبداللّه 

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

افرادى كه اسمشان «عبداللّه » و «حبيب اللّه » و... است، اگر بدون وضو آن را بنويسند و مس كنند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-199-ThaqalainSite

لمس بسمه تعالى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

بدون وضو لمس كردن كلمه «بسمه تعالى» و يا «ا...» ـ كه به جاى كلمه «اللّه » مى نويسند ـ چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-198-ThaqalainSite

دست زدن شخص جنب یا حائض به اسمای جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا شخص جنب يا حائض، مى تواند بدون غسل به اسماى جلاله، دست بزند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-197-ThaqalainSite

اسماى جلاله لاتین

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چنانچه اسامى متبركه مانند نام خدا، آيات قرآن و اسامى معصومين به زبان فارسى ولى با حروف لاتين(فينگليش) تايپ شود؛ آيا پس از پرينت مى توان ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-172-ThaqalainSite

اسماى جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-171-ThaqalainSite

مبطل تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه به جهت عذر به جاى غسل، تيمم كند و كارى كه وضو را باطل مى كند برايش پيش بيايد؛ تكليف او براى نمازهاى بعدى ...

TasvirShakhes-Hejab-080-ThaqalainSite

استفاده از کرم های چرب کننده و ضد آفتاب

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

استفاده از کرم های چرب کننده و ضد آفتاب، بر روی دست و صورت چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-079-ThaqalainSite

عطر زن

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا برای زن جایز است که عطر بزند و از منزل بیرون رود؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-078-ThaqalainSite

آستین کوتاه

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

پوشیدن پیراهن آستین کوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، چه حکمی دارد؟ ...

صفحه 3 از 21412345...102030...قبلی »