ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-212-ThaqalainSite

همراه داشتن قرآن براى شخص جنب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

به همراه داشتن قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-211-ThaqalainSite

تلاوت قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تلاوت قرآن بدون وضو چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-210-ThaqalainSite

حاشیه قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به جلد و حاشيه قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-209-ThaqalainSite

گردن بند قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آويختن گردن بندى كه روى آن، آيه قرآن نوشته شده است، در ايام عادت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-208-ThaqalainSite

لمس ترجمه قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-207-ThaqalainSite

خوشنویسى قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه قرآن مى نويسد؛ آيا بايد با وضو باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-206-ThaqalainSite

تایپ آیات

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه آيات قرآن را تايپ مى كند؛ آيا بايد با وضو باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-205-ThaqalainSite

کاغذ آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چنانچه آيات قرآن از پشت كاغذ پيدا باشد، دست زدن به آن بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-087-ThaqalainSite

نماز با مانتو

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

نماز خواندن با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-086-ThaqalainSite

نماز با چادر بدن نما

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا نماز خواندن با چادر بدن نما، صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-085-ThaqalainSite

لنز آرایشی

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

گذاشتن لنز آرایشی برای بانوان چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-084-ThaqalainSite

حلقه ازدواج

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

حکم پوشش انگشتر طلا و حلقه ازدواج بانوان، در صورتی که در معرض دید نامحرم باشد، چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-083-ThaqalainSite

رنگ ابرو

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا رنگ کردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-082-ThaqalainSite

برداشتن ابرو

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

اگر برداشتن ابروها زینت به حساب آید، باید تمام صورت را پوشاند؟ ...

صفحه 2 از 21412345...102030...قبلی »