ثقلین
TasvirShakhes-DoaVaTavasol-39-ThaqalainSite

گستره توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

به چه كسانى مى توان توسّل نمود؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-89-ThaqalainSite

عروسى در محرم

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

آيا مراسم عقد و عروسى در ماه محرم حرام است ؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-88-ThaqalainSite

آرایش در محرم

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

آيا در ماه محرم اعمالى مثل بند انداختن و رنگ كردن موها و آرايش زن اشكالى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-87-ThaqalainSite

نذر در عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

كسى كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم حليم بدهد، آيا مى تواند به جاى آن خوراكى ديگرى بدهد؟ يا حليم را در روزهاى ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-86-ThaqalainSite

صداى قرائت قرآن و مراسم عزادارى در مسجد و حسینیه

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

از ساختمان مسجد و حسينيه صداى قرائت قرآن و مراسم عزادارى بسيار بلند پخش مى شود، به طورى كه اين امر منجر به سلب آسايش ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-84-ThaqalainSite

عزادارى و نماز

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

اگر بعضى از واجبات به سبب شركت شخص در مجالس عزادارى از او فوت شود (مثلاً نماز صبح قضا شود) آيا بهتر است بعد از ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-83-ThaqalainSite

مرثیه خوانى

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

در برخى موارد مرثيه خوانى و يا مداحى زنان در مجلس خودشان، به گونه اى است كه صداى آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-82-ThaqalainSite

هروله در عزادارى

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

بالا و پايين پريدن در هنگام سينه زنى (هروله) چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-81-ThaqalainSite

مراسم عزادارى امام حسین (علیه السلام)

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

آيا جايز است در مراسم عزادارى امام حسين (عليه السلام) مردان با حضور زنان لخت شده و عزادارى كنند؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-80-ThaqalainSite

زنجیرزنى ۲

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

استفاده از زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-79-ThaqalainSite

زنجیرزنى ۱

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

زنجيرزدن به بدن ـ همان گونه كه برخى از مسلمانان انجام مى دهند ـ چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-78-ThaqalainSite

قمه زنی ۲

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

آيا قمه زنى به طور مخفى جايز است؟ چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، وظيفه چيست؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-77-ThaqalainSite

قمه زنى ۱

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

آيا قمه زنى جايز است؟ ...

TasvirShakhes-MaheMoharam-76-ThaqalainSite

آلات موسیقی در مراسم عزاداری

پرسش و پاسخ پیرامون محرم

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »