ثقلین
TasvirShakhes-EelmVaDin-45-ThaqalainSite

طالع بینی

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

آیا طالع بینی و ادعای منجمان در پیش‌گویی امور درست است؟ علم سونوگرافی جدید نیز مگر چنین ادعایی در مورد جنسیت جنین ندارد؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-44-ThaqalainSite

گرسنگی و سوء تغذیه

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

در اسلام بر ارزش گرسنگی بسیار تأکید شده است ولی در علم تغذیه گفته می شود اگر مواد غذایی مختلف به بدن انسان نرسد، بدن ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-43-ThaqalainSite

جنین و علم خدا

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

در قرآن آمده که جنسیت جنین را در شکم مادر، تنها خدا می‌داند، توجه به علم و پیشرفت فناوری، امروز که جنسیت قابل پیش‌بینی است؛ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-42-ThaqalainSite

چگونگی و مراحل آفرینش جنینی انسان

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

دیدگاه قرآن در رابطه با چگونگی و مراحل آفرینش جنینی انسان چیست و چه نسبتی با علوم جدید دارد؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-41-ThaqalainSite

انسان‌ های قبل آدم(علیه السلام)

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

آیا قبل از خلقت ما انسان‌های دیگری در دنیا بوده‌اند؟ انسان‌های نخستین، حکایت از چه کسانی و در چه زمانی دارد؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-40-ThaqalainSite

آفرینش دایناسورها

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

با توجه به این که کار لغو و بیهوده از ذات اقدس الاهی بیرون است، هدف پروردگار از خلقت دایناسورها که زمانی بسیار قبل‌تر از ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-39-ThaqalainSite

اسلام و داروینیسم

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

چرا طبق فرمایش قرآن، انسان از خاک آفریده شده است ولی طبق نظریه علمی انسان تکامل یافته موجودات ساده است، دیدگاه‌های مختلفی که در این ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-38-ThaqalainSite

شبیه‌ سازی، حیات

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

در خبرهای علمی می‌خوانیم که دانشمندان در شرایط آزمایشگاهی شرایطی را به وجود آورده‌اند که در آن سلول بی‌جان زنده شده و شروع به تکثیر ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-37-ThaqalainSite

آفرینش زوج موجودات

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

خداوند می‌فرماید که ما هر چیزی را زوج آفریدیم، پس موجودات تک سلولی چه موجوداتی هستند؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-36-ThaqalainSite

خدای ساعت ساز

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

نظریه خدای ساعت‌ساز چیست و آیا با دستورات دین اسلام منافات دارد؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-35-ThaqalainSite

موجودات فرازمینی

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

آیا روایت و حدیثی در مورد وجود موجوداتی به غیر از ما در عالم (موجودات فرازمینی و فضایی) داریم؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-34-ThaqalainSite

فیزیک و هستی

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

آیا از منظر مادی انتها و پایانی از نظر فیزیکی (مسافت) در جهان هستی وجود دارد؟ از نگاه دین چطور؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-33-ThaqalainSite

قانون جذب

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

آیا قانون جذب در اسلام صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-EelmVaDin-32-ThaqalainSite

معجزات و قوانین جهان

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

در خلقت جهان و موجودات از قوانین طبیعی بهره گرفته شده یا در مواردی مانند معجزات، خلاف این قوانین هم صورت گرفته است؟ ...

صفحه 1 از 41234