ثقلین
TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-073-ThaqalainSite

ارضاى شهوت با فیلم

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

اگر با مشاهده فيلم ‏هاى شهوت ‏انگيز، مقدارى از شهوت انسان فروكش كند و در جلوگيرى از ارتكاب حرام مؤثر باشد، چه حكمى دارد؟ آيا مشاهده آن ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-072-ThaqalainSite

فیلم تحریک زناشویى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

آيا زن و شوهر براى تحريك جنسى، مى ‏توانند به فيلم ‏هاى سكس و مبتذل نگاه كنند؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-071-ThaqalainSite

فیلم ‏هاى صدا و سیما

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

نگاه به فيلم ‏هاى ايرانى و خارجى كه در آنها حجاب رعايت نمى ‏شود و از صدا و سيما پخش مى ‏شوند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-070-ThaqalainSite

عکس و فیلم مبتذل

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

نگاه به فيلم ‏هاى مبتذل كه بيشتر زنان غير مسلمان در آن بازى مى ‏كنند - در صورتى كه موجب تحريك انسان نشود - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-069-ThaqalainSite

عکس و فیلم آموزشى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

نگاه كردن به عكس ‏هاى عريان موجود در كتاب ‏هاى پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-068-ThaqalainSite

نگاه به زیبایى ‏ها

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

اگر انسان همان طور كه از ديدن باغ و گلستان لذت مى ‏برد، از نگاه كردن به چهره زن لذت ببرد ؛ آيا اين كار حرام ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-067-ThaqalainSite

وضعیت زنان در کوچه و خیابان

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

با وضعى كه زنان بيرون مى ‏آيند و ما نيز مجبوريم به كوچه و خيابان برويم و چشم مان به آنان مى ‏افتد، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-066-ThaqalainSite

استاد بد حجاب

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

استاد ما بد حجاب است و حجاب شرعى را رعايت نمى ‏كند و در هنگام نوشتن مطالب روى تخته سياه، دست و موهاى سر او، بيش ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-065-ThaqalainSite

نگاه خواستگارى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

مرد تا چه اندازه مى ‏تواند به بدن زن، هنگام خواستگارى نگاه كند (البته با رعايت شرايط خاص خود)؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-064-ThaqalainSite

رضایت پدر بعد از عقد

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

آيا صيغه عقد، در صورتى كه بعدا رضايت پدر جلب شود، درست است و آن دختر محرم و همسر شرعى آن پسر محسوب مى ‏شود؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-063-ThaqalainSite

اجازه پسر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

آيا در ازدواج پسر، نياز به اجازه پدر است؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-062-ThaqalainSite

ازدواج با رضایت قلبى پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

اگر دختر بگويد: پدر و مادرم رضايت قلبى به ازدواج دارند؛ آيا مى ‏توان ـ بدون اذن پدر ـ با وى ازدواج كرد؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-061-ThaqalainSite

اجازه پدر برای دختر سن بالا

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

دخترى كه بيش از سى سال دارد و هنوز باكره (دوشيزه) باقى مانده است ؛ آيا براى ازدواج نياز به اجازه پدر است؟ ...

TasvirShakhes-RabeteDokhtarVaPesar-060-ThaqalainSite

دختر مستقل

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

آيا دخترى كه درآمدى دارد و مستقل است، مى ‏تواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند؟ ...

صفحه 1 از 612345...قبلی »