ثقلین
TasvirShakhes-Khodsazi-21-ThaqalainSite

استاد اخلاق

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

آیا تهذیب نفس و تربیت اخلاقى بدون داشتن استاد و مربى امکان‏پذیر است؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-20-ThaqalainSite

هدف ازخودسازى

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

آیا هدف ازخودسازى رسیدن به کشف و کرامات و چشم برزخى و بصیرت و... مى‏باشد؟ نظر بزرگان چیست؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-19-ThaqalainSite

نصیحت‏ها و برنامه‏ های اساتیید بزرگ

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

لطفاً از نصیحت‏ها و برنامه‏ هاییى که اساتید بزرگ اخلاق داشته‏اند برایم بنویسید تا سرمشق زندگیم باشد. ...

TasvirShakhes-Khodsazi-18-ThaqalainSite

برنامه عملى خودسازی

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

لطفاً نمونه‏هایى از برنامه‏هاى تأثیرگذار و نیز موانع راه را با توضیح برایم بنویسید؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-17-ThaqalainSite

خودسازى و حج

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

ان شاءاللّه‏ امسال عازم عمره دانشجویى هستم مى‏خواستم مرا در مورد چگونگى کسب آمادگى جهت این سفر و نزدیک شدن به خدا و برداشتن قدمى ...

TasvirShakhes-Khodsazi-16-ThaqalainSite

خودسازى و انتظار

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

آیا هنگام ظهور آقا(عج) جهان از ظلم و جور پر شده(طبق کدام سند)؟ اگر قرار است در فلسفه انتظار همه خودسازى کنیم و آمادگى ...

TasvirShakhes-Khodsazi-15-ThaqalainSite

خودسازى و گریه

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

معمولاً در مراسم ادعیه کمتر گریه مى‏کنم. البته اندوهناک مى‏شوم. اما وقتى توجه بیشترى به خداوند و مسائل خودسازى دارم بیشتر در این مراسم موفق ...

TasvirShakhes-Khodsazi-14-ThaqalainSite

خودسازى و ازدواج

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

من الان 19 سالمه تازه وارد داشگاه شده‏ام و شرایط ازدواج را هم ندارم یا اگر بخواهم ازدواج کنم خیلى برایم سخت است. یک ...

TasvirShakhes-Khodsazi-13-ThaqalainSite

خودسازى و سختى‏ ها

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

نقش سختى‏ها و مشکلات در خودسازى انسان و تکامل او را تشریح کنید. ...

TasvirShakhes-Khodsazi-12-ThaqalainSite

خودسازى و تحصیل

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

بعضى مى‏گویند که آدمى هر چقدر سقف پروازش را ببندد، بیشتر از آن پرواز نخواهد کرد، یعنى این که مثلاً حد اعلاى دانشگاه مى‏تواند دکتر ...

TasvirShakhes-Khodsazi-11-ThaqalainSite

خودسازى پست‏مدرن

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

آیا آموزه‏هاى عرفانى پست‏مدرن با عرفان بودا، کنفوسیوس ارتباط دارد و آیا مى‏تواند راهگشاى مشکلات انسان امروز در ابعاد متفاوت خودسازى باشد؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-10-ThaqalainSite

‏‏‏‏‏‏مدى‏ تیشن

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

در مورد مدى تیشن توضیح دهید. آیا مى‏توان از این روش براى خودسازى و رسیدن به معنویت استفاده کرد؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-09-ThaqalainSite

خودسازى موفق

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

براى موفقیت در خودسازى از کجا و چگونه باید شروع کرد؟ ...

TasvirShakhes-Khodsazi-08-ThaqalainSite

خودشناسى تا خداشناسى

پرسش و پاسخ پیرامون خودسازی

منظور از خودشناسى چیست؟ و چگونه مى‏توان از خودشناسى به خداشناسى رسید؟ ...

صفحه 1 از 212