ثقلین
TasvirShakhes-MajlesKhobregan-020-ThaqalainSite

انتخاب آیه اللّه  خامنه اى

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

خبرگان رهبرى در انتخاب آيه اللّه  خامنه اى براى رهبرى نظام، چه معيارهايى را مد نظر داشتند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-019-ThaqalainSite

اجلاسیه هاى سالانه

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

در مورد اجلاسيه هاى سالانه مجلس خبرگان و برنامه هاى آن توضيح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-018-ThaqalainSite

تشکیلات مجلس خبرگان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

تشكيلات مجلس خبرگان و كميسيون هاى آن چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-017-ThaqalainSite

شبهه دور مشروعیت

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقيه چيست؟ آيا در كشورهاى ديگر نيز چنين شبهه اى در انتخاب عالى ترين مقام حكومتى وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-016-ThaqalainSite

تأیید صلاحیت ها

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

چرا تشخيص و تأييد صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقليد چنين اختيارى ندارند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-015-ThaqalainSite

تابعیت خبرگان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

با توجه به اينكه مقام رهبرى، ولى امر مسلمين جهان است؛ چرا برخى از عالمان ساير كشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نيستند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-014-ThaqalainSite

حضور زنان در خبرگان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

آيا بانوان مى توانند نماينده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-013-ThaqalainSite

خبرگان و تخصّص هاى متعدد

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

با توجه به شرايط و كاركردهاى مختلف رهبرى چرا متخصّصين علوم ديگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-012-ThaqalainSite

شرایط و چگونگى انتخاب نمایندگان خبرگان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

از نظر قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، نمايندگان اين مجلس چه شرايطى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-011-ThaqalainSite

تغییر مدت و اختیارات رهبرى

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

آيا مجلس خبرگان مى تواند با وضع قوانين، اختيارات رهبرى را تغيير يا مدت رهبرى را محدود نمايد؟ اصلاً چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-010-ThaqalainSite

شبهه عزل هم زمان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

در فرض وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-009-ThaqalainSite

عزل از دیدگاه حقوق اساسى تطبیقى

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

از ديدگاه حقوق اساسى تطبيقى، شيوه عزل رهبرى در ايران چه امتيازاتى بر شيوه عزل بالاترين مقامات ساير كشورها دارد؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-008-ThaqalainSite

نظارت بر رهبرى

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

ماهيت و ساز و كار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-MajlesKhobregan-007-ThaqalainSite

وظایف مجلس خبرگان

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى چيست؟ آيا خبرگان مى توانند اين وظايف را تغيير دهند؟ ...

صفحه 1 از 212