ثقلین
TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-024-ThaqalainSite

آسیب های اخلاقی در نمایه های جهانی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

چه آسیب های اخلاقی در نمایه های جهانی مانند ISI وجود دارد که مورد هشدار رهبری واقع شد؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-023-ThaqalainSite

ارکان تحقق نهضت تولید علم

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

ارکان تحقق نهضت تولید علم چیست و اخلاق در این باره چه نقشی خواهد داشت؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-022-ThaqalainSite

اخلاق و تولید علم

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

علت تأکید و هشدارهای فراوان رهبری و شخصیت های دیگر، درباره بومی‌سازی علوم انسانی چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-021-ThaqalainSite

مباحث آزاداندیشی و اخلاق نقد و انتقاد امامان علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

اگر خواسته باشیم با نمونه هایی از مباحث آزاداندیشی و اخلاق نقد و انتقاد امامان(علیهم السلام) آشنا بشویم، آیا منابعی وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-020-ThaqalainSite

اخلاق نقد

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

آداب اخلاقی نقد علمی چیست؟ نگاه اسلام در اخلاق نقد و انتقاد چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-019-ThaqalainSite

آسیب های اخلاقی در فضای مجازی و اینترنتی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

چگونه می توان از مباحث علمی در فضای مجازی و اینترنتی استفاده کرد و از آسیب های اخلاقی آن در امان بود؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-018-ThaqalainSite

مهم ترین آسیب های پژوهش در جامعه امروز

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

مهم ترین آسیب های پژوهش در جامعه امروز ما چیست؟ سرقت علمی به چه معناست و در جامعه علمی امروز ما چه وضعیتی دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-017-ThaqalainSite

اخلاق پژوهش

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

آداب اخلاقی پژوهش و تحقیق در راستای سالم‌سازی محیط های علمی امروز جامعه چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-016-ThaqalainSite

انتخاب رشته مناسب

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

برای انتخاب رشته مناسب چه کار باید بکنم؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-015-ThaqalainSite

دانشجویی که دلیل درس خواندنش را نمی داند

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

من دانشجوی رشته برق هستم و نمی دانم چرا درس می خوانم. در واقع یکی از دلایلم کسب کار (کم زحمت تر) است. ولی می ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-014-ThaqalainSite

روش های علم آموزی در حوزه های علمیه

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

برخی از روش های جالب علم آموزی در حوزه های علمیه که می تواند برای دانشجویان مفید باشد را توضیح دهید؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-013-ThaqalainSite

نشاط و علم

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

راه کارهای ایجاد انگیزه و نشاط روحی در بین دانشجویان چیست؟ و اگر نماز شب بخوانم در طول روز به درسم لطمه وارد می شود ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-012-ThaqalainSite

حرف های غیر درسی به جای آموزش و پژوهش

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

در مواجه با استادی که از تعهد حرفه ای خود دور می شود و در کلاس به جای آموزش و پژوهش، گاهی به حرف های ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-011-ThaqalainSite

اخلاقی بودن یا نبودن استاد و دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

در میان اساتید و دانشجویان گاهی دیده می شود برخی خیلی اخلاقی و به قولی خاکی اند و برخی خیلی مغرورند و تحویل نمی گیرند!‌ ...

صفحه 1 از 212