ثقلین
TasvirShakhes-AdabeZiarat-019-ThaqalainSite

زیارت عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

می‌خواستم درباره سند زیارت عاشورا و ثواب خواندن آن، در منابع معتبر اطلاعاتی داشته باشم؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-018-ThaqalainSite

امام شناسی راه خداشناسی!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

ظاهراً از خداشناسی به امام شناسی می رسیم نه بالعکس از امام شناسی به خداشناسی؟ ولی در زیارت جامعه کبیره می خوانیم «من اراد الله ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-017-ThaqalainSite

حسابرسی خدا یا امامان؟!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

آیا فراز «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» در زیارت جامعه چگونه با آیه شریفه «إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ» سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-016-ThaqalainSite

غلوّ در زیارت جامعه!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

آیا زیارت جامعه حاوی مطالبی غلوآمیز نسبت به امامان معصوم(علیهم السلام) است و آیا ادبیات آن با ادبیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-015-ThaqalainSite

تکبیرات زیارت جامعه

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

علت گفتن تکبیرات در آغاز زیارت جامعه کبیره چیست؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-014-ThaqalainSite

بررسی سند زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

آیا زیارت جامعه کبیره مستند است؟ چه دلیل یا ادله ای در صحت صدور این زیارت از امام معصوم (امام هادی(علیه السلام)) وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-013-ThaqalainSite

نام گذاری زیارت جامعه

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

چرا این زیارت را زیارت جامعه کبیره نام نهاده اند؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-012-ThaqalainSite

نیازمندی امامان علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

برخی این گونه اشکال می کنند: امامان را که در هنگام زیارت، از آنها حاجت می خواهید و به درگاه خداوند «وسیله» قرار می دهید ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-011-ThaqalainSite

اولیای الهی و مشکلات آنها!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

برخی می پندارند: اگر اولیای الهی قدرت حل مشکلات مردم را دارند! چگونه است که خودشان در بسیاری از امور زندگی روزمره در سختی و ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-010-ThaqalainSite

خدا یا اولیاء خدا!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

گاهی برای برخی این پرسش پیش می آید: «آیا هنگامی که ما به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان(علیهم السلام) توسل می ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-009-ThaqalainSite

توسل

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

آیا توسل و حاجت خواستن در زیارت، شرک نیست و با توحید عبادی منافات ندارد؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-008-ThaqalainSite

فواید زیارت

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

می‌خواستم درباره فواید زیارت و آثاری که در زندگی می تواند داشته باشد بدانم؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-007-ThaqalainSite

عارفاً بحقه

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

«عارفاً بحقه» که در روایات زیارت معصومین(علیهم السلام) آمده یعنی چه؟ ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-006-ThaqalainSite

مبانی تربیتی زیارت

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

مبانی تربیتی زیارت اولیاء کدام است؟ ...

صفحه 4 از 512345