ثقلین
TasvirShakhes-Clip14030104-Hkashani_Com

امام حسن مجتبی صلوات الله علیه قهرمان جنگ جمل

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از قسمت دهم فصل دوم برنامه تلویزیونی "ماه من"؛ شنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1399 ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-226-ThaqalainSite

استفاده از اسماى متبرکه در روزنامه و مجلات کشور

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا استفاده از اسماى متبركه، در روزنامه و مجلات كشور به تعداد زياد ـ با توجه به مصارف عمومى آن مانند بسته بندى و... ـ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-225-ThaqalainSite

اسماى متبرکه در روزنامه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

هنگام استفاده از روزنامه و مجلات؛ آيا تفحص اسامى متبركه ضرورت دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-224-ThaqalainSite

اسماى متبرکه شیشه اى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر اسماى متبركه از روى حائل شفافى مانند شيشه، بدون طهارت مس شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-223-ThaqalainSite

عقیق اسماى متبرکه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى توان عقيقى كه روى آن اسماى متبركه نوشته شده، به گردن انداخت و با آن به دستشويى رفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-222-ThaqalainSite

آیا واژه هاى «رضوى»، «علوى» و مانند آن ها

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا واژه هاى «رضوى»، «علوى» و مانند آن كه منسوب به امام (علیه السلام)  است؛ ولى در حال حاضر نام برخى مؤسسات فرهنگى يا شركت ها شده است؛ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-221-ThaqalainSite

اسم هم نام امام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به اسم اشخاصى كه هم نام امامان (علیهمالسلام) هستند، بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-220-ThaqalainSite

لمس القاب معصومین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

لمس كردن القاب نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-219-ThaqalainSite

دست زدن شخص جنب یا حائض به نام ائمه اطهار علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا جنب و حائض مى توانند به نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون طهارت دست بزنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-218-ThaqalainSite

اسماى معصومین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

لمس كردن نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-217-ThaqalainSite

دانش آموزان و قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

قرآن آموزانى كه وضوى درستى ندارند و قرآن را لمس مى كنند، چه حكمى دارد؟ تكليف مربى در اينجا چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-216-ThaqalainSite

محو برگه هاى قرآنى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

راه محو كردن برگه هايى كه آيات قرآن بر روى آن نوشته شده، چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-215-ThaqalainSite

سوزاندن برگه هاى قرآنى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا سوزاندن آيات قرآن ـ كه بر روى كاغذ نوشته شده ـ جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-214-ThaqalainSite

خال کوبى قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خال كوبى آيات قرآن بر روى بدن و مس آن چگونه است؟ ...

صفحه 1 از 21412345...102030...قبلی »