ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-358-ThaqalainSite

بهترین زمان برای بارداری دوّم

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

بهترین فاصله ی سنّی برای بارداری دوّم مادر چه زمانی می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-357-ThaqalainSite

اختلاف سنی زیاد بین فرزرندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دو فرزند با ده سال فاصله‌ی سنّی دارم. می خواستم بدانم که فاصله‌ی سنّی زیاد چه آسیبی را در تربیت فرزندانم ممکن است ایجاد ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-356-ThaqalainSite

تنظیم وقت بین کارهای شخصی خود و فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه باید یک مادر بین وقت گذاشتن برای فرزند و وقت گذاشتن برای خود توازن ایجاد کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-355-ThaqalainSite

آشنایی فرزند با مباحث تربیتی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

شخصیّت اصلی کودک تا شش، هفت سالگی ساخته می شود امّا معمولاً والدین بخاطر عدم آگاهی باعث می‌شوند که فرزند شخصیت غیر متعارفی داشته باشد. ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-354-ThaqalainSite

وظیفه پدر در تربیت دینی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر مادر اهل نماز نبود، وظیفه‌ی پدر در تربیت فرزندان چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-353-ThaqalainSite

تربیت دینی و الگو پذیری از پدر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

در شرایطی که پدر نمازخوان نیست؛ مادر چگونه می‌تواند فرزند خردسالش را که از پدر الگوپذیری دارد، تربیت دینی کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-352-ThaqalainSite

تأثیر رابطه والدین بر حرف شنوی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من پدر یک دختر دو و نیم ساله هستم که خیلی او را دوست دارم و به او محبّت می‌کنم ؛ ولی همسرم او را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-351-ThaqalainSite

رابطه ی تفاوت اعتقادی والدین و تربیت کودک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پدر و مادری که از نظر اعتقادی با هم تفاوت دارند، چه طور بچّه های خود را تربیت کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-126-ThaqalainSite

تنبیه بدنیِ کودک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا تنبیه بدنیِ کودک دیه دارد و به چه میزان می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-127-ThaqalainSite

قهر کردن؛ یکی از روش های تنبیه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با توجّه به حدیثی از امام رضا علیه السّلام، که فرمود: "فرزندت را نزن، برای ادب کردنش با او قهر کن، ولی مواظب باش قهر ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-124-ThaqalainSite

تنبیه والدین برای فرزندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

تنبیه والدین برای فرزندان باید چگونه باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-110-ThaqalainSite

ساز مخالف زدن کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

یک دختر شش ساله دارم که شدیداً ساز مخالف می‌زند. مثلاً در رابطه با غذاخوردن، وقتی من ماهی درست کرده باشم می‌گوید: من این را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-109-ThaqalainSite

پسر هفت ساله‌ای که مدام با تخیّل و تصوّرات خود بازی می‌کند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسری هفت ساله‌ای دارم که مدام با تخیّل و تصوّرات خود بازی می‌کند. چگونه با او رفتار کنم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-101-ThaqalainSite

دختر سه ساله ای که گاهی به پدرش پرخاش می‌کند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر سه ساله ای دارم که گاهی به پدرش پرخاش می‌کند و کم غذا می‌خورد؛ در برخوردها حالت تهاجمی به خود می‌گیرد، در اوج هیجان ...

صفحه 5 از 87« بعدی...34567...102030...قبلی »