ثقلین
TasvirShakhes-HoghogheZan27

نفقه‌ی زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا نفقه‌ی زن بر مرد واجب است؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan26

زن و کار در خانه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

گفته شده است در اسلام مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور کند، از طرفی نیز گفته شده که پیامبر (صلّی ...

TasvirShakhes-HoghogheZan25

حدیث اجازه‌ی زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در روایتی نقل شده است: زنی خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسید و گفت: پدرم بیمار است و شوهرم در جبهه‌ی ...

TasvirShakhes-HoghogheZan24

اجازه‌ی شوهر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا زن برای رفتن به هر جا باید از شوهر اجازه بگیرد، ولی مرد آزاد است؟ آیا این نشانه‌ی مردسالاری در اسلام نیست؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan23

نشوز مردان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا قرآن نسبت به نشوز مردان، تنها به نصیحت کفایت کرده امّا درباره‌ی نشوز زنان دستور به کتک داده است؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan22

مظلومیت زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

ما وقتی به کسی می‌گوییم گناه نکند در عین حال به این هم اعتقاد داریم که ابزار گناه هم فراهم نباشد. خداوندی که زن را ...

TasvirShakhes-HoghogheZan21

‌ تنبیه بدنی زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در قرآن به مردان حق داده که زنان را بزنند!! آیا این مجوّز خشونت بر علیه زنان نیست؟ چه توضیحی می‌توان داد؟ آیا با این ...

TasvirShakhes-HoghogheZan20

حقوق شوهر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در صورت تلاقی مستحبّات با حقوق شوهر، وظیفه‌ی زن چیست؟ در چه مواردی اطاع زن از شوهر واجب است؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan19

حقّ تحصیل زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

گفته شده، زن می‌تواند به صورت شرط ضمن العقد، حقّ تحصیل، شغل و... را از شوهر دریافت کند. چرا اسلام این اختیارات را حقّ طبیعی ...

TasvirShakhes-HoghogheZan18

حقوق طبیعی زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

اسلام چیزهایی را به عنوان حقّ زن دانسته و چیزهایی را حقّ او ندانسته، وی را از آن محروم کرده است، که هیچ کدام با ...

TasvirShakhes-HoghogheZan17

معاشرت معروف

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در زمینه‌ی روابط زن و مرد در قرآن آمده: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، منظور از «معروف» چیست؟ و چگونه باید مردان با همسران خود زندگی کنند؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan16

دوران نامزدی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

آیا رعایت احکام مربوط به حقوق زن و شوهر در زمان عقد و قبل از عروسی واجب است؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan15

حقوق و وظایف زن و شوهر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

ما تازه ازدواج کردیم، می‌خواستم درباره‌ی حقوق و وظایف زن و شوهر و قوانین آن اطّلاع داشته باشم؟ ...

TasvirShakhes-HoghogheZan14

محرومیت از مهریه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا وقتی زن درخواست طلاق کند مهریه به او نمی‌رسد؟ ...

صفحه 3 از 41234