ثقلین
TasvirShakhes14

فلسفه‌ی عدّه‌ی طلاق

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

فلسفه‌ی عدّه نگه داشتن زن چیست؟ ...

TasvirShakhes13

طلاق و عیوب زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا در بعضی از عیوب در عقد ازدواج، زن‌ها حق فسخ عقد را ندارند؟ ...

TasvirShakhes12

شاهد طلاق

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

فلسفه‌ی حضور دو شاهد عادل در صیغه‌ی طلاق چیست؟ ...

TasvirShakhes10

طلاق رجعی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در طلاق رجعی، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع می‌کند و ممکن است این رفتار چندین بار تکرار گردد. آیا این رجوع و طلاق ...

TasvirShakhes7

طلاق خلع و مبارات

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چه تضمینی وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد برای فرار از مهریه، زن را در مضیقه و فشار قرار ندهد؟ ...

TasvirShakhes6

توافق در طلاق

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

آیا بهتر نیست طلاق نیز مانند ازدواج با توافق طرفین صورت گیرد، نه به طور یک طرفه تا مورد سوء استفاده‌ی مردها قرار نگیرد؟ ...

TasvirShakhes4

طلاق و تحقیر زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

در اسلام، طلاق زن بدون هیچ قیدی در دست مرد است و این تحقیر زن است زیرا نظر زن در مورد طلاق نادیده گرفته شده ...

TasvirShakhes5

طلاق و آزار زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

آیا در اسلام مرد می‌تواند زن را بلاتکلیف رها کرده تا آن‌جا که زن راضی شود در برابر طلاق، مهریه خودش را ببخشد؟ ...

TasvirShakhes3

طلاق در یهودیت و مسیحیت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

آیا بهتر نبود مانند مسیحیت، اسلام نیز طلاق را ممنوع سازد؟ ...

TasvirShakhes2

فلسفه‌ی تجویز طلاق

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا اسلام طلاق را جایز دانسته است تا کانون خانواده از هم بپاشد؟ ...

TasvirShakhes

ارث اموال غیر منقول

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

زن از ارث اموال غیر منقول محروم است و بعد از طلاق یا مرگ شوهر حق نفقه ندارد. در این صورت چه تضمینی برای اداره‌ی ...

TasvirShakhes8

ارث زن و شوهر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر چیست؟ آیا آمیزش و عدم آمیزش دخالت دارد؟! ...

TasvirShakhes-HoghogheZan43

ارث دختر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا اسلام هیچ‌گاه زنان و دختران را خارج از چارچوب خانواده و به صورت مجرّد در نظر نمی‌گیرد؟ توجیه احکام مربوط به ارث و دیه ...

TasvirShakhes-HoghogheZan42

ارث زن

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون حقوق خانوادگی زن

چرا در اسلام زن نصف مرد ارث می‌برد؟ ...

صفحه 1 از 41234