ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip42-ThaqalainSite

راه ایجاد شجاعت در کودکان

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip41-ThaqalainSite

راه کارهای تشویق کودکان به راستگویی

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip40-ThaqalainSite

دیدن کارتونهای خارجی برای کودکان ؛ درست یا غلط

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip39-ThaqalainSite

دلایل از خواب پریدن کودکان در شب

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip38-ThaqalainSite

دختر ۷ ساله خیلی خجالتی و کم رو

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip37-ThaqalainSite

خود زنی بچه

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip36-ThaqalainSite

خجالتی بودن زیاد کودک یک ساله

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip35-ThaqalainSite

حرف شنوی نداشتن دختر ۵٫۵ ساله و پافشاری و لجبازی زیاد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip34-ThaqalainSite

چگونگی برخورد با کودک لجباز

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip33-ThaqalainSite

حفظ قرآن در سن ده سالگی و اثرات آن

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip32-ThaqalainSite

پسر بچه ای که غذا و خورا کی اش را تمام نمی کند

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip31-ThaqalainSite

پسری که به سن تکلیف می رسد و در برابر خواندن نماز مقاومت می کند

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip30-ThaqalainSite

پسر یازده ساله ای که در ارتباط با همسالان مشکل دارد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip29-ThaqalainSite

پسر ۱۰ ساله پرخاشگر و ناسازگار

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 4112345...102030...قبلی »