ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip27-ThaqalainSite

پسر بچه ای که کودکان دیگر را گاز می گیرد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip26-ThaqalainSite

علاقه به تنقلات بوفه مدرسه

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip25-ThaqalainSite

وسواس دختر ۱۱ ساله در نماز

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip24-ThaqalainSite

وابستگی شدید کودک به والدین

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip23-ThaqalainSite

کودک نامنظم

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip22-ThaqalainSite

نماز دختر ۹ساله

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip21-ThaqalainSite

با دختر ۶ ساله نافرمان و لجبازی که به فرزند دوم نیز حسادت می کند چه باید کرد؟

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip20-ThaqalainSite

با پسر ۵ ساله ای که علاقه به اذیت و آزار دیگران دارد چه باید کرد؟

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip19-ThaqalainSite

آیا باید به کودکی که به فرزند خواندگی قبول کرده ایم بگوییم که فرزند ما نیست

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip18-ThaqalainSite

آموزش سوره های کوچک قرآن به کودکان

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip17-ThaqalainSite

آسیبهای کارتون و برنامه های کودک نا مناسب

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip16-ThaqalainSite

اصرار به فرزند در ادامه دادن شغل پدر ؛ درست یا غلط

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip15-ThaqalainSite

کودک بهانه گیر و وسواسی

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip14-ThaqalainSite

ناخن خوردن کودک ۴ ساله

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 41234