ثقلین
TasvirShakhesporseman195-(1

عادت به شرایط آرامش بخش

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: فرزندی یک سال و هشت ماهه دارم که تا پنج ماهگی، به دلیل مشکل کولیک نوزادی، مجبور بودیم شب ها او را به شکم ...

TasvirShakhesporseman182-(1

والدین نگران نباشند!

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: من یک پسر هفت ساله دارم. او از دو سال پیش تا حالا روی زمین سینه خیز می رود و از این کار لذّت ...