ثقلین
TasvirShakhesporsemaan47

کتاب “بیست اصل تربیت”

پرسمان کودک- استاد تراشیون

 سؤال: لطفاً چند کتاب در زمینه‌ی تربیت کودک معرّفی بفرمایید. جواب:الف. کتاب “بیست اصل تربیت“کتابی تحت عنوان “بیست اصل تربیت“ که نوشته‌ی آقای دکتر رفیعی ...

TasvirShakhesporseman62

معرّفی کتاب

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: من یک پسر چهار و نیم ساله دارم که خیلی باهوش است و فوق‌العاده تمرکز او بالا است؛ امّا در ارتباطات اجتماعی با دوستان ...

TasvirShakhesporseman238

معرفی کتاب حدیثی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفاً یک کتاب حدیثی در رابطه با تربیت کودکان معرّفی بفرمایید.جواب:کتابی تحت عنوان “الحدیث”، نوشته‌ی مرحوم آقای فلسفی به صورت سه جلدی در بازار ...

TasvirShakhesporseman30

معرفی کتاب

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفا کتابی معرّفی نمایید که نکات مهم تربیتی در آن مطرح شده باشد؟جواب:کتابی با عنوان “اثرات پنهان تربیت آسیب زا” به قلم آقای عبد ...

TasvirShakhesporseman302

کتابی در رابطه با مسائل بلوغ

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفاً کتابی در رابطه با مسائل بلوغ معرّفی بفرمایید؟جواب:کتاب “اختلالات جنسی“ از آقای دکتر علی قائمی کتاب خوبی است که  انتشارات انجمن اولیاء و ...

TasvirShakhesporseman411

انتشارات انجمن اولیاء و مربّیان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفاً کتابی جامع و کامل در زمینه‌ی تربیت فرزند از نظر اسلام در تمام سنین معرّفی کنید. جواب:یک انتشارات خاص در این زمینه وجود ...

TasvirShakhesporseman275-(1

اصول تربیتی کودک و نوجوان از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفاً در زمینه اصول تربیتی کودک و نوجوان از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، چند کتاب معرّفی کنید؟جواب:کتابی در این زمینه وجود دارد ...

TasvirShakhesporseman219-(1

مشکلات دوره ی نوجوانی و جوانی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: کتابی در زمینه ی مشکلات نوجوانان معرفی کنید؟جواب:جناب آقای دکتر ابوالقاسم اکبری یک کتابی دارند، تحت عنوان “مشکلات دوره ی نوجوانی و جوانی“. یکی ...

TasvirShakhesporseman205-(1

کتاب نسیم مهر

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: لطفا برای تربیت فرزندان در هفت سال اوّل، یک کتاب معرفی کنید؟جواب:مجموعه ی پرسش پاسخ های آقای دهنوی در غالب سه جلد کتاب به ...

TasvirShakhesporseman133-(1

معرّفی کتاب

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: لطفاً کتاب هایی با موضوع تربیت کودک در دوران قبل و بعد از بارداری، معرّفی بفرمایید.جواب:الف. کتاب “من و کودک من“من دو کتاب را ...