ثقلین
TasvirShakhesporsemaan76

عدم ارتباط با هم سالان

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: من یک پسر چهار سال و نیمه دارم که خیلی خجالتی است و نمی‌تواند از حقّ خود دفاع کند. او تمایلی به برقراری ارتباط ...

TasvirShakhesporsemaan59

لکنت ناشی از فشار روحی است

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سوال: برای لکنت زبان پسر ۴ ساله‌ام باید چه کار کنیم؟ جواب:می‌دانید که لکنت زبان یک نوع تیک عصبی است. ریشه و علّت لکنت زبان ...

TasvirShakhesporsemaan22

ریشه یابی و حلّ مشکل

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: من دختری یک سال و هفت ماهه دارم که مدّتی است کنار ناخن‌های دست و پایش را می‌کَنَد و بعضی وقت‌ها زخم می‌شود. هر ...

TasvirShakhesporsemaan19

خواب کودکان

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: من یک شیر‌خوار ۱۵ ماهه دارم که شب‌ها خیلی دیر وقت می‌خوابد. ما به خاطر شغل همسرم شب‌ها مجبور هستیم دیر وقت بخوابیم؛ او ...

TasvirShakhesporsemaan20

تاثیر عوامل محیطی بر روی رفتار فرزندان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: من یک پسر هشت ساله‌ای دارم که با کوچک‌ترین مشکلی که برای او پیش می‌آید، گریه می‌کند و نمی‌تواند از حق خود دفاع کند؛ ...

TasvirShakhesporseman63

رفتار نامناسب والدین

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: چرا برخی از بچّه‌ها می‌ترسند که با دیگران ارتباط برقرار کنند یا حق خود را از آن‌ها بگیرند؟جواب:شاید یک دلیل آن، رفتار پدر و ...

TasvirShakhesShabEdrari

عوامل شب ادارای فرزند

پرسمان کودک - استاد تراشیون

من دو سوال درباره پسر هشت ساله خود داشتم که از کودکی تا به حال شب ادراری دارد. او را دکتر نیز بردیم که به ...