ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip28-ThaqalainSite

پسر ۱۶ ساله ای که سیگار می کشد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesporseman206

نیاز به مشاوره‌ی حضور

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: پسر هفده‌ ساله‌ای دارم که خیلی گوشه‌گیر و منزوی است؛ مثلاً خجالت می‌کشد با پدر خود صحبت کند یا وقتی مهمان که به خانه‌ ...

TasvirShakhesporseman12

ویژگی‌های دوران نوجوانی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: من یک دختر ۱۲ ساله دارم. ایشان خیلی علاقه دارد که با دوستانش رابطه برقرار کند. او هر روز به خانه‌ی دوستانش می‌رود و ...

TasvirShakhesporseman800

دلایل ایجاد استرس

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختری هستم که وقتی در مقابل دبیران و همکلاسی‌ها قرار می‌گیرم، اصلاً نمی‌توانم صحبت کنم. در تنهایی و در مقابل خواهر و برادرهای خود ...

TasvirShakhesporseman110

انتخاب مدرسه‌ی مناسب

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: چه مدرسه‌‌ای برای تحصیل بچّه‌ها مناسب است؟   جواب:در انتخاب مدرسه‌ی مناسب یک سری ملاک‌هایی وجود دارد که اگر مدرسه‌ای آن را دارا باشد، می‌توانیم ...

TasvirShakhesporseman430

اوّل تعریف بعد انتقاد

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختر من ۱۲ سال دارد. او با این که اهل نماز و پوشش است، ولی نسبت به موسیقی و رقص علاقه‌ی شدیدی دارد؛ همچنین ...

TasvirShakhesporseman185-(1

گرایش به جنس مخالف

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختر چهارده ساله ای دارم که جدیداً متوجّه شده ام با پسری ارتباط کلامی دارد؛ رابطه ی پدرش هم به خاطر مشغله ی زیاد ...

TasvirShakhesporseman163-(1

بچّه ها باید بدانند

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختر شانزده ساله ای دارم که علی رقم اینکه همه چیز برایش فراهم می کنیم، همیشه نسبت به ما حسّ طلب کارانه دارد؛ همچنین ...

TasvirShakhesporseman161-(1

غرور نوجوانی، مانع بروز احساسات

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختر هفده ساله ای دارم که به اطرافیانش ابراز دوستی نمی کند و حتّی علناً می گوید که هیچ کس را دوست ندارد. نسبت ...

TasvirShakhesporseman146-(1

استقلال طلبی در نوجوانان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: فرزندانی در دوره ی نوجوانی پرخاش گر و نسبت به مسائل درسی کم اهمیّت می شوند، والدین باید با آنها چگونه برخورد کنند؟جواب:گاهی اوقات ...

TasvirShakhesporseman131-(1

فراهم کردن محیط آرام برای نوجوان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: دختری سیزده ساله دارم که خیلی بهانه گیری و ناسازگاری می کند و دختر دیگر من که شش ساله است، کارهای او را تقلید ...

TasvirShakhesporseman126

هویّت یابی در نوجوانان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: بعضی از فرزندانی که تازه به سنّ نوجوانی رسیده اند، کمی کاهل نمازند و گاهی نمازشان را نمی خوانند، برای حلّ مشکل آن ها ...