ثقلین
TasvirShakhesporseman339

راه‌های پیشگیری از اختالات جنسی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: نوجوانی هستم که هر چه می‌کنم نمی‌توانم شهوت خود را کنترل کنم؛ حتّی از راه ورزش و… نیز موفق نشده ام. لطفاً مرا راهنمایی ...

TasvirShakhesporseman408

جبران آسیب‌های حاصل از اختلالات جنسی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: جوانی هستم که قبلاً به اختلال یا عادت غیر اخلاقی جنسی مبتلا بودم و به تبع آن مشکلاتی جسمی برای من ایجاد شد. بارها ...

TasvirShakhesporseman178-(1

بیش فعّالی ذهنی

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: من یک خانم سی ساله هستم و فکر می کنم که در دوران کودکی بیش فعّال بوده ام و الان هم با این مشکل ...