ثقلین
TasvirShakhesporseman115

فرزندان شما در هفت سال اوّل سیّد و آقا هستند

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: این که در روایات گفته شده است: بچّه ها در هفت سال اوّل امیر هستند، یعنی چه؟ و چهار چوب و قانون مندی در ...

TasvirShakhesRevayateTarbiyati

روایات تربیتی

پرسمان کودک- استاد تراشیون

اگر می شود استاد یک بار دیگر آن روایتی را که درباره ی آموزش الفاظ و اعمال عبادی فرزند از سنّ سه تا هفت سالگی ...

TasvirShakhesTarbiyatEmamSajad

تربیت از منظر امام سجاد علیه السّلام

پرسمان کودک - استاد تراشیون

در صحیفه، امام علیه السّلام دعای خود را این گونه شروع فرمودند: «اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقَاءِ وُلْدِی‏»[۱]؛ یعنی خدایا با باقی گذاشتن فرزندان من ...