ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip35-ThaqalainSite

حرف شنوی نداشتن دختر ۵٫۵ ساله و پافشاری و لجبازی زیاد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip34-ThaqalainSite

چگونگی برخورد با کودک لجباز

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip29-ThaqalainSite

پسر ۱۰ ساله پرخاشگر و ناسازگار

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip26-ThaqalainSite

علاقه به تنقلات بوفه مدرسه

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip23-ThaqalainSite

کودک نامنظم

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip19-ThaqalainSite

آیا باید به کودکی که به فرزند خواندگی قبول کرده ایم بگوییم که فرزند ما نیست

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesporseman64

دلسوزی، روح حاکم بر تربیت

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سوال: مرز دلسوزی و جدّی بودن پدر و مادر برای بچّه‌ها کجا است؟ ما چگونه این مرز را تعیین کنیم که نه بیش از حد ...

TasvirShakhesporsemaan70

نوشتن تکالیف

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: آیا در هنگام نوشتن تکالیف، اگر فرزندمان به مشکلی برخورد یا نکته ای را نمی‌دانست، می‌توانیم به او بیاموزیم یا ممکن است وابستگی ایجاد ...

TasvirShakhesporsemaan67

توجّه به ابزار تربیتی در تربیت بچّه‌ها

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: آیا تربیت بچّه‌های دو قلو نسبت به بچّه‌های یک قلو سخت تر است؟جواب:ما نمی‌توانیم بگوییم که تربیت کدام گروه از بچّه‌ها سخت تر و ...

TasvirShakhesporsemaan66

فرشته‌ی مهربان و بُختُ الَّنصَر!

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: من پدر یک دختر دو و نیم ساله هستم که خیلی او را دوست دارم و به او محبّت می‌کنم ؛ ولی همسرم، او ...

TasvirShakhesporsemaan63

تنبیه، کار انسان ناتوان است!

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: ما یک پسر ۹ ساله داریم خیلی بازیگوش است و به همین دلیل مادرش او را خیلی سرزنش می‌کند و حتّی گاهی اوقات او ...

TasvirShakhesporsemaan60

وابستگی طبیعی است

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: دختر من دو سال دارد و در طول روز بارها از من می‌خواهد که او را بغل کنم با این که گاهی اوقات او ...

TasvirShakhesporsemaan53

اثر منفی امر و نهی

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: من یک دختر ۳ ساله و یک پسر ۹ ساله دارم. دختر ۳ ساله‌ من هیچ وقت امر و نهی من را قبول نمی‌کند. ...

TasvirShakhesporsemaan52

فرزند خوانده‌

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سوال: من یک فرزند خوانده‌ دارم که اگر روزی او متوجّه عدم نسبت خونی با ما بشود، نمی‌دانم چگونه با این مشکل بخورد کنم؟  جواب:راهکارها:الف: ...

صفحه 1 از 1112345...10...قبلی »