ثقلین
TasvirShakhesshahid716

نماز اوّل وقت زیر آتش شدید

شهید مسعود اکبری

در گرماگرم آتش شدید دشمن در عملیات بدر – که از نظر حجم آتش زبانزد است – ناگهان صدای اذان به گوش رسید و پس ...

TasvirShakhesshahid715

جوشن کبیر را ترجیح داد!

شهید علیرضا حاجی بابایی

یادم نمی‌رود یک شب بارانی و سرد از سرکشی برمی‌گشتیم. چون من شب قبل هم به گشت رفته بودم، خیلی خسته بودم. در طول مسیر ...

TasvirShakhesshahid714

دست از نماز شب نمی‌کشید حتی در…

شهید محمّد حسین پور کاوه

دومین بار بود که به جبهه می‌آمد و از این که نتوانسته بود در عملیات قبلی به فیض شهادت برسد، غمگین و متأثر بود. بارها ...

TasvirShakhesshahid712

نماز عشق

شهید محمود دوستانی دزفولی

آخرین لحظات قبل از عملیات «و الفجر ۸» بود و کم کم می‌بایست به خط بزنیم، ولی از او خبری نبود. بعد از جستجوی فراوان ...

TasvirShakhesshahid711

نمازش را قطع نکرد

شهید منصور دیانی

وقتی نومازمی‌خ واند، گویا هیچ چیز حز خحدا را حس نمی‌کرد، یک بار در جبهه «شوش» به هنگام نماز، ترکش توپ دشمن به ایشان اصابت ...

TasvirShakhesshahid710

 نماز یعنی نماز اول وقت

شهید سید محسن زرنگ‌زاده

در گرماگرم عملیات کربلای ۵ در شملچه، وقت نماز ظهر او را دیدم که داشت با آب قمقمه‌اش وضو می‌گرفت. گفتم: سیّد! آتش دشمن سنگین ...

صفحه 3 از 3123