ثقلین
TasvirShakhesBASIRAT18

بانگ صلوات به جای مهمّات!

شهید علی چیت‌سازیان

حسابی خورده بودیم به ته دیگ. نه مهمّات، نه نیرو، هیچی!از آن طرف عراق هم بعد از عملیّات مجنون، حسابی پررو شده بود. انگار همه‌ی ...

TasvirShakhesBASIRAT16

با ذکر این کار را کردم!

شهید علی چیت‌سازان

یک چیزی می‌گویم، یک چیزی می‌شنوید. کانال ماهی شده بود کانال خون! چاره‌ای نبود. بعد از بُرش کانال توسط بچّه‌های تخریب، قرار شد چند تا ...

TasvirShakhesBASIRAT15

با الله اکبر فتح کردیم!

شهید ناصر کاظمی

در حین عملیّات آزادسازی جاده صائین دژ – تکاب، دیدم یک جیپ دارد از پایین تپّه‌ها بالا می‌آید. اوّل فکر کردم ضد انقلاب است. خوب ...

TasvirShakhesbasiraT14

جنگ تبلیغاتی

شهید صفر علی رضایی

رضایی می‌گفت: «ما باید برای شکست دشمن جنگ تبلیغاتی راه بیندازیم. باید نواری از صدای شلیک خمپاره، گلوله و تیراندازی پر کنیم. بعد هم یکی ...

TasvirShakhesbasirat11

قدرت طراحی

شهید رضا رضایی پور

در مقابله با ضد انقلاب و اشرار، بنده خاطره‌ای از ایشان به یاد دارم و آن زمانی بود که در حاشیه‌ی نوار مرز زابل، چندین ...

TasvirShakhesbasirat10

خنثی کردن کمین

شهید محمود کاوه

کاوه جلوتر از ما رفته بود که منطقه را چک کند. وقتی برگشت، دستور ایست داد. بعد هم گفت: «برمی‌گردیم».برگشتیم توی مقر، گفت: «برین استراحت ...

TasvirShakhesbasirat9

مثل قهرمانان

شهید اسماعیل قهرمانی

همان موقع که محاصره بودیم و روحیه‌ی گردان بشدت پایین آمده بود، ناگهان دیدم که یک خمپاره‌ی ۶۰ وسط اسماعیل قهرمانی و معاونش به زمین ...

TasvirShakhesbasirat8

پلاکارد

شهید ناصر کاظمی

قبل از انقلاب و در اوج تظاهرات میلیونی مردم ایران، هر روز می‌آمد داخل مغازه و شروع می‌کرد به درست کردن پرچم و پلاکارد. روی ...

TasvirShakhesbasirat7

شگرد بجا

شهید منصور ستاری

در طول جنگ تحمیلی همیشه رادار بندر امام و صنایع پتروشیمی ما، از اهداف مهم و استراتژیک دشمن به حساب می‌‌‌‌آمد. تقریباً هر چند روز ...

TasvirShakhesbasirat6

مطالب حکیمانه در روزنامه‌ی دیواری

شهید سید علی اکبر ابوترابی

دشمن در طول اسارت همواره به فکر بود تا از هر ابزاری استفاده کند تا بتواند تبلیغات سوء راه انداخته و فکر و مغز اسرای ...

TasvirShakhesbasirat5

کلاس اخلاق اسلامی در اردوگاه!

شهید سید علی اکبر ابوترابی

یک روز فرمانده‌ی عراقی، سید را خواسته و ضمن مطرح کردن مسائل مختلف به او گفته بود: «وقتی این بچّه‌ها در حال اعتصاب بودند، ما ...

TasvirShakhesShahid5rrr

درک رزمنده‌ی ۱۴ ساله

شهید علیرضا رنجکش

سن و سال کمی داشت، امّا خیلی باهوش و فعال بود. در حالی که فقط چهارده سال داشت، اغلب جای خود را با کسانی که ...

TasvirShakhesbasirat2

 بیعت مکتوب

شهید محمود دولتی مقدم

در سدّ مستقر بودیم. گروهی از رزمنده‌ها به دلیل اقامت طولانی در جبهه قصد داشتند تسویه حساب بگیرند و به پشت جبهه برگردند. لذا نزد ...

TasvirShakhesShahid5rrr

صاحب نظر

شهید حاج مهدی زندی

برای عملیّات با حاج مهدی زندی به کارخانه‌ی الحدید؛ سازنده انواع خمپاره‌ها در تهران رفتیم. اوّل ما را تحویل نگرفتند، حاج مهدی پیش مسئول کارخانه ...

صفحه 1 از 212