ثقلین
TasvirShakhesemamkhomeini2-

امام خمینی (س)

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است، اسلام ما را موظّف کرده که خدمت کنیم. در اسلام و پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است. ...

TasvirShakhes108BazgashteMotekhasesan

بازگشت متخصّصان به کشور

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

آغوش کشور و انقلاب، همیشه برای پذیرفتن همۀ کسانی که قصد خدمت آهنگ مراجعت داشته و دارنده گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان ...

TasvirShakhes107Keshavarzi

کشاورزی

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

شما کشاورزان بزرگترین پشتیبان ملّت هستید. در هر کشور کارگرد و کشاورز اساس آن کشور هستند؛ اساس اقتصادی کشور بسته به کار کارگر و کشاورز ...

TasvirShakhes106Karegar

کار و کارگر

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

حیات یک ملّت مرهون کار و کارگر است. کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‌ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری، با دست توانای ...

TasvirShakhes105Kakhneshinan

کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

اکثر این خوی‌های فاسد از طبقۀ مرفه به مردم دیگر صادر شده است. طبع کاخ‌نشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و ...

TasvirShakhes104HemayatAzMostazAf

حمایت از مستضعفان و محرومان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند. ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت می‌کنیم. گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از ...

TasvirShakhes103EdalateEjtemaee

عدالت اجتماعی

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ملّت ایران خواستار عدالتند و آزادی و استقلال؛ معتقدند جز در سایۀ اسلام و با قوانین اسلام به آن نمی‌رسند. خروج از اعتدال و عالت ...

TasvirShakhes102Javanan

جوانان و نوجوانان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ما جوان های‌مان را لازم داریم که تربیت بشوند به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامی. جوان‌ها را تربیت کنید و تعلیم. همراه تعلیم، تربیت باشد. ...

TasvirShakhes101KhanevadeShohada

یاوران انقلاب (خانوادۀ شهدا، جانبازان، آزادگان)

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ما از خدا هستیم همه، همۀ عالم از خدا است، جلوۀ خدا است؛ و همۀ عالم به سوی او بر خواهد گشت. پس چه بهتر ...

TasvirShakhesemamkhomeini1-

مقام مادر

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

هیچ شغلی به شرافت مادری نیست. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است. اوّل مدرسه‌ای که ...

TasvirShakhes100MaghameMadar

روز زن

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمۀ زهرا –سلام الله علیها- است. مبارک باد بر ...

TasvirShakhes99HoghougheZan

حقوق زن

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

اسلام به زنان آزادی داده است. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه‌گذار آزادی زن در تمام ابعادی وجودی زن است. ...

TasvirShakhes98NaghsheZanan

نقش زن در اجتماع

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقّق آمال بشر است. زن مربّی انسان است. از دامن زن مرد به معراج می‌رود. زن یکتا ...

TasvirShakhes97AnjomaneEslami

انجمن‌های اسلامی

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی انجمن اسلامی است، یک انجمن و آن، انجمن الهی. هر یک از این انجمن‌های محترم شعبه‌ای است از آن ...

صفحه 1 از 812345...قبلی »