ثقلین
TasvirShakhesGhomshei

مراتب لذّات و آلام

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

لذّت یعنی ادراک و وصول به اموری که در آن، کمال نفس است (کمال حقیقی یا کمال وهمی و خیالی) مانند وصول انسان به غذای ...

TasvirShakhesGhomshei

بدیهی‌ترین موجود

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. خدا که هستی مطلق و موجود ابدی و وجود بدیهی کلّ است، در آن شک توان کرد؟! ...

TasvirShakhesGhomshei

شرافت یقین

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

باید دانست که در عالم چیزی کمتر از یقین خلق نشده: مَا خَلَقَ اللَّهُ شَیْئاً أَقَلُّ مِنَ الْیَقِینِ (کلام [امام] صادق (ع))یقین یعنی علمی که ...

TasvirShakhesGhomshei

نفوس قُدسی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

خوشا بر آن نفوس قُدسی که قدم از این جهان مادّه‌ی محدود فراتر نهاده و با مجرّدات نامتناهیِ عالم قدس درپیوسته‌اند؛ رزقَنا الله تعالی!منبع: کتاب ...

TasvirShakhesGhomshei

خلقت موجودات

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

 [خدای متعال] چیزی را از عدم به وجود آرد، به حقیقت، اثری از آثار خود را به ظهور آورده…ایجاد واجب [تعالی] گر چه منزّه از ...

TasvirShakhesGhomshei

کتاب آفرینش

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر انسان باهوش در کتاب آفرینش خدا -که نقش زیبای عالَم هستی است- به نظر عبرت و تفکّر بنگرد، یقین کند که این کتاب را ...

TasvirShakhesGhomshei

موجود به حقّ

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

حقیقت هستی، منحصر به ذات حقّ است و ممکنات به خود، ابداً معدوماتند؛ چنانچه صاحب روح قدسی: نصیر الدّین محقّق طوسی بدین معنی اشاره فرموده: ...

TasvirShakhesGhomshei

جلوه‌ی توحید

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

انسان عارف و کامل که روزِ حقیقت او از شبِ دیجور طبیعتْ بیرون آمده، و به کمال انسانیّتْ قیامتِ وی قیام کرده، همه گاه بشنود: ...

TasvirShakhesGhomshei

بقای ابدی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

گفته‌اند: «حکمت، تشبّه وَصفی به اِله عالَم است» یعنی به واسطه‌ی این عل، روح انسان، متّصف به صفات الله شود و متخلّق به اخلاق الهی ...

TasvirShakhesGhomshei

از خود بطلب هر آنچه خواهی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

انسان به واسطه‌ی تحصیل حکمت، جهانی گردد مانند جهان آفرینش. زیرا حقایق عالم وجود، همه در نفس ناطقه‌ی او نقش روحانی بندد؛ آنگاه به ذات ...

صفحه 6 از 6« بعدی...23456