ثقلین
TasvirShakhesGhomshei

مبدأ آفرینش

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

مقصود از «مبدأ» به طور اجمال: جهان را خدایی است که هستیش معلوم بدیهی و فطری است (گرچه کُنهش نامعلوم ابدی). هر کس به هوش ...

TasvirShakhesGhomshei

پرستش و معرفت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

خوشا بر افکار بلندبینان و انظار اهل علم و ایمان که در شب‌های تاریک به آسمان با نظر شوق و حیرت بنگرند و تماشگاه چشم ...

TasvirShakhesGhomshei

عالَم هستی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

این ستارگان کوچک که در شب تار، چراغ‌های کم‌نور آسمانی به نظر می‌آیند یا کهکشان و ستارگان سحابی -که مانند ابری به چشم دیده می‌شوند- ...

TasvirShakhesGhomshei

حیرت‌انگیزترین موجودات

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

کارخانه‌ی دِماغ و مغز انسان را که خدا آفریده، از همه‌ی این کارخانه‌های جهان و علوم و اکتشافات، بسی بزرگ‌تر و مهم‌تر است؛ زیرا این ...

TasvirShakhesGhomshei

«نفس ناطقه» و «قلب»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

 [نفس ناطقه‌ی انسان] جوهری است که در ذات خویش از مادّه بی‌نیاز و در فعل، تا در عالم ماده است، نیازمند به جسم مادّی است. ...

TasvirShakhesGhomshei

نظر آیت الله قمشه‌ای در باره «عشق»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

نظر حقیر در عشق: عشق را مانند وجود، تعریف نتوان کرد و هرچه در عبارت بلکه در تخیّل و فکرت از عشق درآید، همه اثری ...

TasvirShakhesGhomshei

سریان عشق در همه‌ی هستی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

حکیم صدر المتألّهین عشق را عین وجود و وجود را عین عشق و هر دو را عین حُسن و جمال دانسته و گوید: حُسن و ...

TasvirShakhesGhomshei

معنی «عشق»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

در عشق، اقوال بسیاری است. یکی آن‌که: «عشق، استعداد حبّ و محبّت کامل به محبوب است»نیست فرقی در میان حُبّ و عشق: چون حبّ، در ...

TasvirShakhesGhomshei

شرط اتّصال به عوالم ملکوتی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

شرط اتّصال و ارتباط کامل با موجودات عالم ملکوت، اُنس و توجّه پی در پی نفس است با آن‌ها به واسطه‌ی ریاضت و نماز و ...

TasvirShakhesGhomshei

مشاهدات کاملان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر چه نفس ناطقه را صفای ذاتی و ذکاوت فطری یا اکتسابی کامل‌تر باشد، نیل و اتّصال و ارتباطش به آن حقایق کلّیه [عوالم ملکوت ...

TasvirShakhesGhomshei

مصادیق اعلای صفات کمال

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

به طور کلّی این صفات و ملکات فاضله‌ی چهارگانه که به اتفاق انبیا و حکما، فضیلت و شرافت حقیقی انسان به آن مربوط است (یعنی ...

TasvirShakhesGhomshei

عالی‌ترین سخن

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

فرد کاملِ هر سخن زیبا و نوای خوش، کلام خداست و سخن آسمانی انبیا و خصوص کتاب بزرگ الهی: قرآن بزرگوار ربّانی است که به ...

TasvirShakhesGhomshei

جواهر کمیاب

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

طبقه‌ی انسان عقلی –که انسان به حقیقت آن‌ها هستند- بسیار بسیار اندکند: المُؤمِنُ أَعَزُّ مِنَ الکِبرِیتِ الأَحمَر [«مؤمن از کبریت سرخ (کیمیا) کمیاب‌‌تر است»] آنان ...

TasvirShakhesGhomshei

نفوس عالیه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

نفوس عالیه و مستعلیه: نفوسی هستند که مقصود اصلی و غرض نهایی آن‌ها، مصروف لذّات عقلی و کمال معنویِ اَبدی است و همّت‌شان صرف مُلک ...

صفحه 5 از 6« بعدی...23456