ثقلین
TasvirShakhesGhomshei

علوّ عشق

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

عالی‌تر از حم عقل یا عالی‌ترین عقل، عشق است و عشق حقیقی به حقیقه الوجود [خداوند]؛ که هر چه از عشق صادر شد، آن عین ...

TasvirShakhesGhomshei

تنظیم فکر و تقویت روح

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

فکر باید دانست که برای تنظیم فکر و خیال و نیروی حفظ و تقویت نفس مطلقاً تدبیری بهتر از ایمان به خدا و تقوای از ...

TasvirShakhesGhomshei

دو حقیقت در وجود بشر

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر مبتدی در ریاضت و سلوک راه معرفت که در خویشتن به چشم بصیرت بنگرد، خود را دو حقیقت بیند: یکی حقیقت عقلی که طالب ...

TasvirShakhesGhomshei

عظمت قوای باطنی انسان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

قوای باطنی انسان را که مرتبه‌ی برزخی اوست، دستگاهی وسیع‌تر و نیروهایی بسیار قوی‌تر از قوای ظاهری است که می‌توان در مَثَل نسبتِ قوای ظاهر ...

TasvirShakhesGhomshei

مراتب و شئون نفس انسان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

آن حقیقتی که از او به کلمه‌ی «من» اشاره می‌شود که نفس ناطقه است، اوست از اَعلی مراتب ادراکات عقلی، تا اَنزل [پایین‌ترین] ادراکات که ...

TasvirShakhesGhomshei

صفت «بلندهمّتی»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

یکی از صفات نفس ناطقه‌ی قدسیّه، صفت «نباهت و بلندهمّتی» است. در جهان هر کس به هر مقامی رسید، از نظر بلند و همّت عالی ...

TasvirShakhesGhomshei

صفت عالی «حِلم»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

یکی از نیروهای نفس ناطقه‌ی قدسیّه، حلم و بردباری با خلق است. حلم یعنی نیرو و ملکه‌ای که انسان، ذمام شهوت و غضب خود را ...

TasvirShakhesGhomshei

ارزش نیروی فکر و اندیشه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

این «قوّه‌ی فکر» است که با تتبّع و گردش در معلومات خود، مجهولات را به دست می‌آورد؛ و هرچه بیشتر قوّه فکرت را به کار ...

TasvirShakhesGhomshei

اشتیاق به عوالم ماورای مادّه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ. یعنی چون پرده‌ی عالم حسّ از پیش نظر برافتاد، روح قوّت یابد و چشم عقل تیزبین شود و به ...

TasvirShakhesGhomshei

اصطلاحات نفس ناطقه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

جوهر مدبّر بدن را که حکیمان بیشتر «نفس ناطقه» تعبیر کنند… بر حسب هر مقام و شأنی، اهل معنی بر آن اصطلاحی نهادند مانند: نفس ...

TasvirShakhesGhomshei

موانع لذائذ عقلی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

اگر گویی: پس چرا آدمی با آن‌که دارای نفس ناطقه‌ی مجرّد است، از لذّات حیوانی به لذّات عقلی، اغلب نپردازد و پیوسته فریفته‌ی لذّات حسّی ...

TasvirShakhesGhomshei

لذّات عالَم غیب

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

تا هنگامی که نفس ناطقه، محکوم بدن است اکثر مردم از لذّات جهان غیب، محرومند و فقط حرفی از آن می‌شنوند… و تنها نفوس انبیاء ...

TasvirShakhesGhomshei

کتاب‌های آفرینش

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

خدا را دو کتاب تکوینی است: یکی «کتاب آفاقی» که دفتر عالم خارج است؛ و یکی «کتاب اَنفُسی» که دفتر نفوس ناطقه است که هر ...

TasvirShakhesGhomshei

خداوند: هستیِ بی‌حدّ و نهایت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

 (مفهوم و معنی و ماهویّتِ واجب الوجود)معنیّ خدا، صانع عالم، سلطان کشور هستی، آفریننده‌ی جهان، پادشاه مُلک وجود، یعنی هستی؛ هستیِ بی‌حدّ و نهایت، هستی ...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456